Kuldne aumärk

 

Türi valla kuldse aumärgi võib anda täisealisele füüsilisele isikule Türi vallale osutatud silmapaistvate teenete ja valla huvides tegutsemise eest.
Ettepanekuid Türi valla aumärgi andmiseks võivad teha füüsilised ja juriidilised isikud, asutused ning vallavalitsus ja vallavolikogu.
Türi valla aumärgi andmise otsustab vallavalitsus ja vormistab otsuse korraldusega.


ETTEPANEK kuldse aumärgi andmiseks  (.rtf)(e-vorm, nõuab digiallkirjastamist)


Alus: Türi valla põhimäärus

« Tagasi

Kuldne aumärk 2013. a

LEO REHELA
Kauaaegse ja aktiivse panuse eest aianduse valdkonnas, ilmavaatlustega tegelemisel, Türi Lillelaatade korraldamisel ja paikkonna koduloo tutvustamisel

 

TEET   HANSCHMIDT

Kauaaegse panuse ja pühendumuse eest Türi kiriku ja koguduse juhtimisel ning kultuurimälestise hoidmisel

 

 

 

 

 

 

DEIVI  ŠADEIKO

Märkimisväärse panuse eest Türi valla laste ja täiskasvanute spordiharrastuste edendamisel ning Paide-Türi rahvajooks korraldamisel