Muusikakooli tasu maksmisest vabastamise taotlus

15.06.20
  • Kui perest käib muusikakoolis samaaegselt kaks last, maksab lapsevanem ühe lapse eest 100% ja teise lapse eest 75% õppetasust.
  • Kui perest käib muusikakoolis samaaegselt kolm või enam last, tasub lapsevanem ühe lapse eest 100% ning teise lapse eest 75% õppetasust. Kolmanda ja järgnevate laste eest lapsevanem õppetasu ei maksa.
  • Õppetasu soodustuse saamiseks peab lapsevanem esitama avalduse.

Alus: Türi Muusikakooli õppekulu osaliseks katmiseks õppetasu suuruse kinnitamine ning tasu maksmisest vabastamise alused ja kord

Info:
Anne Viljat
haridusspetsialist
512 1815
Anne.Viljat@tyri.ee 
(II korrus)