Õpilase kooli ja koolist koju sõitmiseks tehtud kulu hüvitamine (isiklik sõiduauto, ühistransport)

Sõidukulu hüvitatakse, kui õpilase, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmete alusel on Türi vallas, jalgsikäimise koolitee on pikem kui 3 km ning kellele Türi vald ei ole korraldanud transporti lähimasse elukohajärgsesse kooli ja tagasi koju või  ei ole tagatud elukohajärgsesse kooli sõiduks ühistransporti.

Õpilane, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmete alusel ei ole Türi vallas, on õigustatud saama sõidukulu hüvitist erijuhtudena kirjeldatud tingimustel ja korras.

Isikliku sõiduautoga kooli ja koolist koju sõitmiseks tehtud kulu hüvitatakse taotlejale, kes on hüvitamise aluseks olevad asjaolud (põhjendatus, marsruut, koolitee pikkus) Türi Vallavalitsusega  kooskõlastanud- vormikohane avaldus (lisa 1).

Lisa 1- Isikliku sõiduauto kooskõlastus (.rtf),   (.pdf)

Lisa 2- Isikliku sõiduauto hüvitamine (.rtf),   (.pdf),   (e-VORM)

Lisa 3- Ühistranspordi hüvitamine (.rtf),   (.pdf)

 

Info:
Anne Viljat
haridusspetsialist
512 1815
Anne.Viljat@tyri.ee 
(II korrus)

Alus: Türi valla õpilastele koolisõiduks tehtud kulu Türi valla eelarvest hüvitamise alused ja kord