Spordi- ja kultuurivaldkonna taotlused

« Tagasi

Konkurss "Aasta tegu ja aasta tegija"

Konkurss toimub igal aastal ning selle kuulutab välja Türi Vallavalitsus korraldusega.

Konkursiga selgitatakse välja:
1) eelmisel aastal oma töö ja tegevusega valla arendamisel, maine tõstmisel ja paikkonnale tuntuse toomisel silma paistnud isik või ühendus, kellele määratakse austusavaldusena aunimetus aasta tegija;
2) eelmisel aastal sooritatud tegu, mis on vallale oluline ja mõjutanud positiivselt vallaelanikke, nende väärtusi või olnud kõigile vallaelanikele eeskujuks, millele määratakse austusavaldusena aunimetus aasta tegu.

Ettepanekuid aunimetuste aasta tegija ja aasta tegu määramiseks võivad teha füüsilised ja juriidilised isikud, asutused ja ühendused. Taotlused, mis peavad sisaldama kandidaadi iseloomustust ja esitamise põhjendust, tuleb esitada kirjalikult ühel A4 leheküljel. Kandidaadi nõusolekul märgitakse avaldusele ka kandidaadi valikul antud kontaktandmed. Taotlused tuleb esitada Türi Vallavalitsusele kui ametiasutusele kahe nädala jooksul pärast konkursi väljakuulutamist elektrooniliselt e-posti aadressil vallavalitsus@tyri.ee või postiaadressil Türi vald, Türi linn, Hariduse tn 3, 72213.

 

Alus: Konkursi „Aasta tegu ja aasta tegija" korraldamise ning konkursi võitja tunnustamise kord