Teabenõue

Mitte iga pöördumine ei ole teabenõue. Teabenõudega saab asutuselt nõuda konkreetset dokumenti, mis on olemas, st juba koostatud dokumenti või dokumendi väljavõtet. Teabenõudele vastatakse 5 tööpäeva jooksul. Kui küsite asutuse hinnangut või nõu, juhite tähelepanu puudustele või soovite mingi toimingu tegemist, siis ei ole tegemist teabenõude, vaid selgitustaotluse või märgukirjaga või haldusmenetluse aluseks oleva taotlusega.

1. Teabenõudja andmed

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

See väli on kohustuslik.

2. Taotletava teabe sisu või dokument

See väli on kohustuslik.

3. Vastust soovin

See väli on kohustuslik.

Teksti õigsuse kontrollimine ebaõnnestus.