Toimingupiirangute kohaldamata jätmine (KVS)

« Tagasi

Kabala Kooli-Lasteaia esinduses Türi vallaga tehingu tegemine

Kabala Kooli-Lasteaia esinduses Türi vallaga tehingu tegemine

Kabala Kooli-Lasteaia direktor Rita Laur-Reinumägi esitas Türi Vallavalitsusele teate, et Kabala Kool-Lasteaed soovib lasteaia lõpupeoks 29. mail 2015 tellida tordi. Asutuse juht on võtnud erinevaid hinnapakkumisi ning hinnapakkumiste alusel on kõige soodsama hinnaga võimalik tort tellida firmalt PAIKPLUSS OÜ, registrikood 11205709, kelle juhatuse liige on korruptsiooni vastase seaduse (KVS) § 7 lõike 1 punkti 1 mõistes Kabala Kooli-Lasteaia direktoriga seotud isik. KVS § 11 lõike 1 punktist 1 lähtuvalt on Kabala Kooli-Lasteaia direktoril nimetatud äriühinguga tehingu tegemine keelatud.

Türi Vallavalitsus menetles 26. mai 2015 istungil toimingupiirangu asjaoludega ning jäi seisukohale, et kuna Kabala Kooli-Lasteaia direktorit ei ole võimalik tehingu tegemiseks asendada, tehingu tegemiseks on asutuse direktor võtnud erinevaid pakkumisi ning tehing PAIKPLUSS OÜ-ga on Türi vallale kõige soodsam, mistõttu oleks toimingupiirangu kohaldamine avaliku huvi seisukohast ebamõistlik, on KVS § 11 lõike 3 punktide 4 ja 7 alusel Kabala Kooli-Lasteaia direktoril õigus tellida Kabala Kooli-Lasteaia esindajana lasteaia lõpupeoks tort PAIKPLUSS OÜ-lt ning tehingu tegemiseks toimingupiirangut ei kohaldata.