Rekonstrueerimistööde teostamiseks on suletud liikluseks Türi linnas Ravila tänaval F. J. Wiedemanni ja Kohtu tänavate vaheline lõik

Teated

« Tagasi

Paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku viimiseks keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine- AS KONESKO

Paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku viimiseks keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine- Aktsiaselts KONESKO

21.06.2021- Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel.
Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Aktsiaseltsi KONESKO (registrikood 10047497, aadress Aiandi tee 21, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond) esitatud keskkonnaloa taotluse.
Ettevõte taotleb keskkonnaluba paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku viimiseks ja tema käitis asub aadressil Silla tee 6, Türi-Alliku küla, Türi vald, Järva maakond (katastritunnus 83601:004:1220). Aktsiaselts KONESKO toodab Türi-Alliku tehases väikeseid elektrimootoreid. Heiteallikateks on kaks gaasikatelt ning lakkimisseadme väljatõmbekorsten.

Ettevõte vajab keskkonnaluba paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamiseks tulenevalt keskkonnaministri 14.12.2016 määruse nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba" § 2, mis sätestab, et õhusaasteluba on nõutav, kui käitise kõikidest ühel tootmisterritooriumil asuvatest heiteallikatest väljutatakse saasteaineid koguses, mis ületab määruse lisas nimetatud künniskogust. Käitise tegevusega ületatakse lenduvate orgaaniliste ühendite künniskogust, mis on 0,5 tonni aastas.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetlus nr M-115825, dokument nr T-KL/1002669-2.

Loa menetleja:

Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: info@keskkonnaamet.ee

 


Türi vald

Rahvaarv (01.01.2021)- 10 710; pindala- 1008 km²; 1 linn, 4 alevikku ja 53 küla. 

Türi vald on üks kolmest Järvamaa omavalitsusest.
Kahe ühinemise järgselt mahuvad Türi valla sisse Türi linn, Oisu, Kabala, Türi, Käru ja Väätsa piirkonnad koos oma toredate traditsioonide, tegusate inimeste ning aktiivsete kogukondadega.
Türi vald on suurepärases asukohas keset Eestit, suurematesse keskustesse jõuab siit tunni-paariga. Väga hea rongiühendus Tallinna ja Viljandiga annab võimaluse siduda oma õpingud ja tööelu mõnusa ja turvalise kodukohaga Türi vallas. Ettevõtjate jaoks on siinne kiire ja tõhus asjaajamine ning sujuv koostöö omavalitsusega toeks tegevuse alustamisel ja laiendamisel.
Kogukondlikud tegemised, lai huvitegevuse ja sportimisvõimaluste valik ning suurepärane elukeskkond on heaks põhjuseks just siin elada ja töötada või siia oma kodu rajada, pere ning lähedastega elust rõõmu tunda.