« Tagasi

5 olulist punkti seoses jäätmeveo teenusepakkuja vahetumisega Türi vallas

Alates 1. aprillist 2018 alustas Türi valla (ühinemiste eelsel) territooriumil  korraldatud jäätmeveo raames olmejäätmete veoteenuse pakkumist Ragn-Sells AS. Et teenusepakkuja vahetusega kaasnevad mõned muudatused ja sujuva teenuse tagamine võtab teatud aja, toome siinkohal välja 5 kõige olulisemat punkti, mida uue jäätmeveo teenusepakkuja tulekuga seoses tähele panna. 

Edastage oma kontaktid ja tühjendussageduste soovid Ragn-Sellsile

Meie esimene kuu uue teenusepakkujana on läinud sisseelamiseks ja siiani on kõik läinud üsna sujuvalt. Täpsustame klientide andmeid ja nende veosageduse soove. On väga oluline, et edastaksite oma andmed ja soovid Ragn-Sellsile (info@ragnsells.ee), nii ei teki olukordi, kus vana graafiku järgi toimuma pidanud tühjendus lükkub mitme nädala võrra edasi. Seoses andmekaitse seadusega ei saa üks vedaja oma kliendiandmeid teisele vedajale lihtsalt üle anda ja seetõttu puudub Ragn-Sellsil täpne ülevaade, millised olid klientide varasemad veosagedused. Ragn-Sells saatis kõikidele eeltäidetud lepinguvormid, palun vaadake need üle, parandage andmed ja saatke meile tagasi. Võite oma soovid edastada ka e-maili teel aadressil info@ragnsells.ee, helistades numbril 606 0439 või kodulehe e-lepingu vahendusel www.ragnsells.ee/leping.

Senised graafikud võivad muutuda

Esimese teeninduskuuga loksub paika täpne klientide arv, kui palju konteinereid tuleb kuus tühjendada ning millised on kõige optimaalsemad teenindusringid. See tähendab, et võib tekkida vajadus ümber teha seniseid graafikuid, sest peame arvestama nii autojuhi töötundide, kui autode täituvusega. Sellest tulenevalt võivad muutuda esialgsed tühjenduspäevad. Sellest teavitame kliente jooksvalt. Järgmist tühjenduspäeva näeb Ragn-Sellsi iseteenindusest www.ragnsells.ee lisaks saavad kõik kliendid, kes on Ragn-Sellsile edastanud oma e-maili aadressi, ka tühjenduspäeva meeldetuletuse. 

Lepingu sõlmimine

Ragn-Sells on saatnud kõikidele omavalitsuse poolt antud klientidele lepingupõhjad. Eraldi lepinguid jäätmeveoks ettevõttega sõlmima ei pea. Lepingu võib sõlmida, kui soovite midagi ettevõtjalt lisaks tellida või sõlmida mingisuguseid erikokkuleppeid.

Jäätmeveost vabastuste saamine

Kui teile kuuluval kinnistul puudub elu- või äritegevus või seda kasutatakse hooajaliselt, siis on Teil võimalus taotleda korraldatud jäätmeveost täielikku või perioodilist vabastust. Jäätmeveost vabastust saab anda ainult kohalik omavalitsus, selleks tuleb esitada Türi vallavalitsusele vabastuse taotlus. Taotluse saab esitada ka e-kirja teel, saates see aadressile: Janelle.Leenurm@tyri.ee.

Ragn-Sells väljastab arveid alates 5 eurost

Ragn-Sells väljastab arved, kui teenuseid on täitunud 5 euro eest. Näiteks, kui teie igakuine teenustasu on 2,5 eurot, siis saate arve iga kahe kuu tagant, et te ei peaks igakuiselt meeles pidama pisikeste arvete tasumist ja see on ka keskkonnasõbralikum.  Seega nendele klientidele, kelle kuuarve on alla 5 EURi, mai alguses arvet ei saadeta, vaid saadetakse selle kuul, mil täitub 5 EURi eest teenuseid.

Info:

Janelle Leenurm
Ehitus- ja keskkonnaspetsialist
384 8279, 522 7326
Janelle.Leenurm@tyri.ee