« Tagasi

Just nemad on Türi valla hariduspreemia laureaadid 2018

Täna õhtul toimus Türi kultuurikeskuses haridustöötajate tänuõhtu ja muu hulgas kuulutati välja hariduspreemia laureaadid.

Nomineeritud olid: Piret Ohu ja Peeter Kruusement Türi põhikoolist, Virve Zimmermann ja Liia Sizask Käru põhikoolist, Tiiu Sadam ja Janek Marrandi Laupa Põhikoolist, Reet Mets Retla-Kabala koolist, Anne Toome ja Helen Ott Türi muusikakoolist, Jonas Nahkor Väätsa põhikoolist, Tiiu Vellamaa Väätsa lasteaiast, Milita Paal ja Saidi Paluoja Türi lasteaiast, Elma Lõhmus Türi toimetulekukoolist ja Eda Koskor Türi ühisgümnaasiumist.

Kolmeliikmelise komisjoni otsusena omistati „Türi valla haridustöötaja 2018" tiitlid järgmistele Türi valla haridustöötajatele:

JONAS NAHKOR

Jonas Nahkor on Väätsa põhikooli füüsik-leiutaja.

Jonas Nahkor töötab õpetajana 2016. aastast alates. Juba esimesel tööaastal märkasid kolleegid, et Jonas on südamega õpetamisprotsessis. Füüsikatunnid väljusid klassiruumist koridori ja õue. Tunnid olid sisustatud paljude praktiliste tegevustega, mis äratasid lastes huvi ja tegutsemistahet. Jonas Nahkori tegevus on tuntud ka üleriigiliselt: tema juhtimisel viivad õpilased läbi Kosmoseprogrammi, mis aitab laiendada ainealaseid teadmisi praktilistele tegevustele. Algatatud programm on tiivustanud teisigi Eesti koole, mille tulemusena on ellu kutsutud Eesti kosmosekoolide võrgustik, mida koordineerib Väätsa kool Jonase juhtimisel. Õpilased saavad teha koostööd nii Tallinna ülikooli kui ka teiste koolide õpilastega.

Jonas valdab väga hästi erinevaid IT-vahendeid, õpikeskkondi ja on võimeline õppematerjali ise looma. Ta juhendab meisterdamise ja robootika ringi ning 3D printimist, annab vanema astme õpilastele töö- ja tehnoloogiaõpetust.

Klassijuhatajana on ta õpilastele pigem partner. Klassi kui ühtse tiimi loomisel leiab Jonas huvitavaid võtteid, olgu selleks õppekäigud või -laager. Lisaks on Jonas ka mitmekordne Eesti ja Balti meister raadioautomudelite sõidus.

EDA KOSKOR

Eda Koskor on Türi Ühisgümnaasiumi bioloogia- ja keskkonnaõpetuse õpetaja.

Eda Koskor suudab end jagada paljude ülesannete ja rollide vahel ning jõuab uskumatult palju.

Eda, kui aineõpetajat, iseloomustab hästi tema õpilaste tagasiside:

"Eda Koskori tunnid on ülimalt lahedad, parimad tunnid koos parima õpetajaga."

"Tema tunnis ei magata, vaid tehakse tööd koos naeratusega."

"Te olete meie kooli Päike. Te naeratate alati, olete abivalmis ning teist õhkub positiivsust. Selline peabki üks õpetaja olema Ärge palun muutuge!"

Nende ülimalt positiivsete arvamuste taga on õpetaja põhjalik mõttetöö eesmärkide seadmisel ja tundideks valmistumisel, nutikad lahendused ainete lõimimiseks ja õpilasi kaasava metoodika rakendamine, targalt läbimõeldud enesetäiendamine ja valmisolek uuega kaasa minna, oskus õpilastega hea kontakt saavutada ja neid motiveerida.

Kooli arendusjuhina on Eda Koskor toonud projektide kaudu kooli eelarvesse märkimisväärse summa, et  muuta õppetöö huvitavamaks ja mitmekesisemaks. Eda eestvedamisel on Türi ühisgümnaasiumist saanud Tartu Ülikooli õpikodade, Eesti Maaülikooli loodusteaduste kooli ja Teadlaste Öö Festivali tugikool. Kogutud tarkuseterasid jagavad õpilased Türi lasteaia ja TÜG-laste gümnaasiumi lastele.

Juhtides kooli loodus-reaalainete komisjoni, suudab Eda lähimad kolleegid tugeva meeskonnana tegutsema panna. Juhtkonna liikmena on ta põhjalik kaasamõtleja, ideede väljapakkuja ja lahenduste otsija. Ta on suurepärane meeskonnaliige, kes on valmis parima võimaliku tulemuse nimel panustama oma teadmisi, oskusi ja aega.

SAIDI PALUOJA

 

Saidi Paluoja töötab Türi lasteaias õpetajana.

Saidi Paluoja oli 2017/2018. õa eeskujuks innovaatilise õpikeskkonna loojana ja uudsete õppeviiside kasutajana. Saidi paistis silma eduka osalemisega konkurssidel ja väärtuste ning tervislike harjumuste kujundajamisega.

Saidi on usin teavitama vanemaid laste arengust ja tegemistest. Saidi juhendatud tegevustes on lastel võimalus tegutseda omas tempos, ta laseb lastel ise otsustada ja toimetada. Saidi oskab ja tahab leida laste huvi tekitamiseks konkursse ja üleskutseid ning üllatab ideede ja materjalivalikuga.

Õpetaja Paluoja juhendamisel valmistasid lapsed sinimustvalged ehted ja kinkisid need sajale Türi linna teenindajale. See ettevõtmine viis neid  Eesti edulugude konkursi "Õppimine on põnev!" finaali. Saidi värvikad, uudsed ja loovad ideed on pälvinud kolleegide ja lastevanemate austuse ja tunnustuse.

Jonas Nahkorile, Eda Koskorile ja Saidi Paluojale omistati tiitel  "Türi valla haridustöötaja 2018" ja määrati Türi valla eelarvest rahaline preemia 1150 eurot. Kõik nominendid said omale kingituseks karbi luksuslikku käsitöökompvekki ettevõttelt Paula.

Õnnitleme kõiki nominente ja laureaate ning täname esitajaid!

 

Uudise edastas:

Merle Rüütel

avalike suhete juht

Türi vallavalitsus

merle.ryytel@tyri.ee