« Tagasi

Rahva toel rekonstrueeritakse ja täiendatakse Käru terviseraja mängu- ja spordiväljak

Täna kogunes Türi vallavalitsuses 14-liikmeline komisjon, et lugeda üle kaasava eelarve hääletuse tulemused, teha kokkuvõtted ning langetada otsused, millist projekti (projekte) sel korral kaasava eelarvega rahastatakse.
 
Kaasava eelarve komisjoni liikme Aime Roosioja sõnul hääletati elektrooniliselt 480 ja paberkandjal 494 korda. Seega kokku hääletati kaasava eelarve poolt 974 korda. 6 häält tuli tühistada kuna 2 inimest oli hääletanud nii paberkandjal kui ka elektrooniliselt ja neli hääletanut ei olnud Türi valla kodanikud.
 
Ülekaaluka häälteenamuse (262 häält) sai projekt "Käru terviseraja mängu- ja spordiväljaku rekonstrueerimine ja täiendamine", mis teeb 27,1% häälte koguarvust. Antud projektiga soovitakse parendada Käru terviseraja mänguväljaku olukorda ja luua kõigile huvilistele rohkem võimalusi treenimise mitmekesistamiseks ning ajaliste piiranguteta sportimiseks. Projekti abil on plaanis Kärusse paigaldada mänguväljak, välitreeningkomplekt, pargipink, välitingimustesse sobivad parkuurimiseks vajalikud seadmed ja lauatenniselaud. Projekti eeldatav maksumus on 16 000 eurot.
 
Häälte poolest teisele kohale tuli projekt „Madalseiklusrada Laupa mõisaparki", millega soovitakse Laupa mõisaparki paigaldada 10-st elemendist koosnev madalseiklusrada. Selle projekti hinnanguliseks maksumuseks on 15 000 eurot.
 
Mis saab edasi?
Järgnevalt vaatab enim hääli saanud projekti(d) üle Türi vallavalitsuse majandusosakond ja kuulutab projekti teostamiseks välja hanke.
 
Projekti „Käru terviseraja mängu- ja spordiväljaku rekonstrueerimine ja täiendamine" viib Türi vallavalitsus ellu 2019. a jooksul.
 
Kavandeid läbi vaadanud komisjon tegi vallavalitsusele ettepaneku, et pärast Käru projekti hanke läbiviimist ja lõpliku summa selgumist võiks kaaluda ka Laupa mõisaparki madalseiklusraja projekti teostamist.
 
Hääled jagunesid projektide vahel järgmiselt:
• Käru terviseraja mängu- ja spordiväljaku rekonstrueerimine ja täiendamine 262 häält
• Madalseiklusrada Laupa mõisaparki 184 häält
• Kabala staadioni ja palliplatsi katete uuendamine 183 häält
• Taikse seltsimaja kaasajastamine ja sisustamine 70 häält
• Koerte mängu-, treening- ja jalutusväljaku rajamine 69 häält
• Madalseiklusrada Türile Lokuta parki 55 häält
• Türi linn ja vald jalgrattasõbralikuks 42 häält
• Väätsa Tervisekompleksi väikse saali põrand 37 häält
• Kõltsi elurajooni teavitusviitade ja välisvalgustuse väljaehitus 34 häält
• Anna konnale teed ehk aita rajada Türi kogukonnamaja (Konn) juurde vajalikud sissesõiduteed ja parklad 32 häält.
 
Palju õnne võitjatele!
 
 
Teate koostas:
 
Merle Rüütel
avalike suhete juht
Türi vallavalitsus
5332 6401