« Tagasi

Olmejäätmete äraveo korraldamisest Türi vallas

Tulenevalt jäätmeseadusest on kohalikul omavalitsusel kohustus korraldada olmejäätmete vedu oma haldusterritooriumil. Nii korterites, eramajades, suvilates elavaid inimesi kui vallas asuvaid ettevõtteid nimetatakse jäätmevaldajateks ning kõik nad loetakse seaduse alusel liitunuks korraldatud jäätmeveoga.
 
Kinnistuomanik või eluaseme kasutaja ei pea ise jäätmevedajaga lepingut sõlmima, küll aga on tal kohustus omada või rentida jäätmekonteinerit ja teha see veopäevadel kättesaadavaks jäätmevedajale.
 
Korraldatud olmejäätmete veo põhieesmärgiks on hoida ümbritsevat keskkonda koostöös kõigi jäätmevaldajate ehk kõigi Türi valla inimestega. Ainult nii saame tagada Türi vallas puhta ja tervisele ohutu elukeskkonna. Kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata võib kohalik omavalitsus ehk Türi vald erandkonnas jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastada. Seda võib teha tähtajaliselt perioodiks, mil kinnisasja ei kasutata (näiteks siis, kui kinnistut kasutatakse vaid suveperioodil). Need kinnisasja omanikud, kes on korraldatud olmejäätmeveost erandkorras vabastatud, peavad esitama üks kord aastas hiljemalt 20. jaanuariks kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud.
 
Paljud vabastused lõpevad 1. märtsi 2019 seisuga. Uueks perioodiks vabastuse saamiseks tuleb esitada Türi vallavalitsusele uus põhjendatud taotlus.
 
Kohalik omavalitsus peab veenduma, et kinnisasja ei kasutata ning seepärast kontrollivad esitatud taotlusi ehitus- ja keskkonnaspetsialist Janelle Leenurm ning korrakaitseametnik Pille Reinsalu.
 
Lisainformatsioon: ehitus- ja keskkonnaspetsialist Janelle Leenurm, tel 384 8279, 522 7326, e-post Janelle.Leenurm@tyri.ee