« Tagasi

Konkurss „Türi valla haridustöötaja 2019“

Türi Vallavalitsus kuulutas 21. augustist välja konkursi „Türi valla haridustöötaja 2019" ja premeerib taas kolme haridustöötajat.


Haridustöötaja nimetatud konkursi mõttes on Türi valla üldhariduskooli, Türi Muusikakooli või Türi valla lasteaia töötaja, kelle töö või tegevus on seotud õpetamise, kasvatamise või haridusasutuse arendamisega.

Põhjendatud ettepanekuid haridustöötajate premeerimiseks võivad teha kõik asutused või isikud. Iga isik või asutus saab esitada ainult ühe kandidaadi, kelle eelmise õppeaasta (2018/19) panus hariduseesmärkide saavutamisel on olnud silmapaistev ja kelle igapäevane tegevus haridustöötajana on kogukonnas hinnatud.


Tähtajaliselt esitatuks loetakse ettepanekud, mis on esitatud Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse kantseleisse (Türi linn, Kohtu tänav 2) või e-posti aadressil vallavalitsus@tyri.ee hiljemalt 20. septembril kell 12.00.

 

Kandidaatide hindamiseks ja laureaatide väljaselgitamiseks moodustab vallavalitsus ajutise kolmeliikmelise komisjoni.

 

Konkursi võitnud haridustöötajatele omistatakse tiitel „Türi valla haridustöötaja 2019" ja määratakse Türi valla eelarvest rahaline preemia, mille suurus on võrdne õpetaja kuupalga alammääraga. Konkursile esitatud nominente premeeritakse mälestusesemetega.

vt lisa siit:  HARIDUSPREEMIAST