« Tagasi

Türi linna ning Käru, Särevere ja Väätsa aleviku lahkmejoonte muutmine

Türi valla üldplaneeringu koostamise käigus vaadati üle Türi valla asustusüksuste lahkmejooned. Arvestades Türi valla haldusterritooriumi asustusüksuste rahvastiku tiheduses toimunud arenguid ning asustusüksuste sotsiaal-majanduslikke funktsioone ja arenguperspektiive, algatas Türi Vallavolikogu 31. oktoobri 2019 otsusega nr 52 Türi valla haldusterritooriumil asuva Türi linna ning Käru, Särevere ja Väätsa aleviku lahkmejoonte muutmise menetluse. Linna ja alevike lahkmejoonte muutmine toob kaasa ka nende külade, millega linn ja alevikud piirnevad, lahkmejoonte muutumise vajaduse.

Dokumentide ning kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda siin.


Teate koostas

Marje Pärn
avaliku ruumi spetsialist
marje.parn@tyri.ee
384 8250, 5333 0476