« Tagasi

Türi valla õpetajad kohtusid talveseminaril

Türi vallavalitsuse ja Türi ühisgümnaasiumi koostöös sai 26. veebruaril teoks talveseminar „Toetav suhtlemine". Seminaril osales 135 Türi valla üldhariduskoolide pedagoogi.  Talveseminar  jätkas 2018. aastal alanud õpiürituste sarja, mille eesmärk on viia valla koolide pedagoogid ühisesse mõtteruumi ning toetada sel viisil õppeasutuste arengut ja kaasaegse õpikäsituse elluviimist. Seminari viis läbi psühholoog Tõnu Lehtsaar Tartu ülikoolist.
 
Talveseminari teema sündis elust enesest. Kõik inimesed vajavad oma tööle tagasisidet. Eriti palju antakse ja saadakse tagasisidet koolis – õpetajalt õpilasele ja lapsevanemale, koolijuhilt õpetajale, kooli pidajalt koolijuhile jne. Tagasiside andmine ei ole aga lihtne ülesanne, sest see ei pruugi alati olla positiivne ja vastuvõtjale meelepärane. Nii räägitigi seminaril toetava suhte tunnustest, tagasiside andmisest ja vastuvõtmisest, selle võlust ja valust, toetava vestluse juhtimisest. Oma sõnade kinnituseks näitas Tõnu Lehtsaar filmilõike, mille kaudu selgitati, kuidas on õige teatud olukorras käituda ja keerukaid probleeme lahendada, samuti tõi lektor hulganisti elulisi näiteid, kuidas inimesed ühes või teises situatsioonis käituvad. Seminaril osalejad said oma mõtteid ja seisukohti väljendada rühmaaruteludes.
 
Talveseminaril saadud teadmised toetavad koolijuhte ja õpetajaid nende igapäevatöös, millest suure osa moodustab suhtlemine. Oluline on meeles pidada, et tagasiside andmine on eluterve organisatsiooni tunnus, et adekvaatne tagasiside parandab sooritust, aitab vigu vältida ja mõjub motiveerivalt, väljendab hoolivust ja suurendab sidusust.
 
Aitäh Türi ühisgümnaasiumi perele abi eest talveseminari korraldamisel! Järgmine Türi valla koolide ühine õpiüritus, koostööpäev, saab teoks 11. juunil. Ettevalmistused selleks on juba alanud.
 
Anne Viljat
haridusspetsialist