« Tagasi

Türi valla üldplaneeringust

Märtsi alguses ilmunud Türi Rahvalehes oli teade Türi valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku kohta, mis pidi toimuma 23.03-23.04.2020. Seoses riigis kehtestatud eriolukorraga, on avalik väljapanek aga edasi lükatud ning materjalidega tutvumise võimalus avaneb edaspidi.

Üldplaneeringuga pannakse paika Türi valla ruumilise arengu suunad ja eesmärgid järgnevateks aastateks. Avalik väljapanek on esimene võimalus avalikkusel üldplaneeringu esialgse kavandiga tutvumiseks, arvamuse avaldamiseks ning ettepanekute tegemiseks. Kui avalik väljapanek ühel hetkel toimuma saab, ootame kõiki materjalidega tutvuma ning oleme huvitatud igakülgsest tagasisidest ja ettepanekutest.

Uus avaliku väljapaneku aeg teatatakse Türi Rahvalehe, Järva Teataja ning Türi valla veebilehe vahendusel esimesel võimalusel.

Küsimuste korral saab pöörduda Türi Vallavalitsuse avaliku ruumi spetsialisti Marje Pärna poole (tel 5333 0476, e-post marje.parn@tyri.ee).

 

Teate edastas:

Merle Rüütel

avalike suhete juht

merle.ryytel@tyri.ee