« Tagasi

Türi vallavolikogu 28. mai istungi päevakord

Türi Vallavolikogu istung toimub 28. mail 2020  kell 13:00 Türi Kultuurikeskuse suures saalis, aadress Türi linn, Hariduse tn 1     

Orienteeruv
menetlusaeg

40 minutit       1. Türi Vallavolikogu alaliste komisjonide tööst-     Komisjonide esimehed

5 minutit         2. Retla-Kabala Kooli tegevuse ja 2019. aasta eelarve täitmise kontrolli ning 2019. aasta eelarve võrdluse 2018. aasta eelarvega kontrolli tulemuste kinnitamine- V. Valang

                        Vee-ettevõtja leidmiseks korraldatud hankemenetluse kontrolli ning Türi valla ja OÜ TÜRI VESI vahel sõlmitud lepingute täitmise kontrolli tulemuste kinnitamine- V. Valang

10 minutit       3. Türi Põhikooli hoolekogus Türi valla esindaja muutmine- A. Eensoo

5 minutit         4. Türi Vallavolikogu majandus- ja turvalisuskomisjoni koosseisu muutmine- H. Taube

15 minutit       5. MTÜ Järvamaa Omavalitsuste Liit üldkoosolekule Türi valla täiendava esindaja nimetamine ning Türi Vallavolikogu 30. novembri 2017 otsuse nr 75 „Mittetulundusühingu Järvamaa

Omavalitsuste Liit üldkoosolekule ja juhatusse Türi valla esindajate nimetamine" muutmine- "  A. Eensoo

10 minutit       6. Vallavara kasutamise tähtaja pikendamiseks loa andmine- U. Kupp, H. Taube

20 minutit       7. Türi vallale kuuluva kinnisasja jagamine ja moodustatava kinnisasja võõrandamine- U. Kupp, H. Taube

10 minutit       8. Türi vallale kuuluvale kinnisasjale reaalservituudi seadmine-     U. Kupp, H. Taube

10 minutit       9. Türi vallale kuuluvale kinnisasjale hoonestusõiguse seadmise lõpetamine ning kinnisasjal asuva hoone lammutamine ja vara mahakandmine- U. Kupp, H. Taube

15 minutit       10. Energiamajanduse korraldamisest- U. Kupp, H. Taube

10 minutit       11. Türi Vallavolikogu 30. novembri 2017 määruse nr 12 „Türi valla finantsjuhtimise kord" muutmine- A. Roosioja, A. Eensoo

5 minutit         12. Türi Vallavolikogu 28. juuni 2018 määruse nr 31 „Türi Muusikakooli õppekulu osaliseks katmiseks õppetasu suuruse kinnitamine ning tasu maksmisest vabastamise alused ja kord" muutmine- A. Roosioja, A. Eensoo

20 minutit       13. Türi valla arengukava aastateks 2021-2025 eelnõu arutelu suuniste saamiseks- Ü. Vahtramäe

30 minutit       14. Türi valla üldplaneeringu eelnõu tutvustamine- M. Pärn

20 minutit       15. Türi valla 2020. aasta lisaeelarve- A. Roosioja, A. Eensoo

10 minutit       16. Informatsioonid   

                        Türi valla 2020. aasta eelarve 3 kuu täitmisest-A. Roosioja

                        VABA MIKROFON