« Tagasi

Kodu soetamise toetus on Türi valda toonud 103 uut elanikku ja toetanud lisaks 35 vallakodaniku unistust rajada oma kodu just siia

Türi Vallavolikogu otsustas 29. detsembri istungil, et kodu soetamise toetuse andmisega jätkatakse 1. jaanuarist 2021.

Seni on kodu soetamise toetuse abil Türi valda juurde tulnud kokku 103 uut elanikku - neist 66 täiskasvanud ja 37 last, lisaks on meie enda, Türi valla noortest tervelt 35 Türi valla noort koos 14 lapsega otsustanud toetuse abil oma esimese kodu just siia rajada.

Loomulikult on toetuse summa kogukuluna vaadates suur kuid iga maksumaksja toob valla eelarvesse igal aastal arvestuslikult umbes 1800 eurot - kokku igal aastal siis ligi 120 000 eurot.

Toetuse andmise peamiseks eesmärgiks ei olegi teenida maksutulu, vaid suurendada elanike arvu, valla lasteaedades ja koolides laste arvu ning säilitada piisav hulk elanikke, mis on vajalik avalike teenuste pakkumiseks ja teenuste kvaliteedi tagamiseks. Lisaks toob iga lisanduv tööealine inimene ka kaudselt tulu: osaledes piirkonna ettevõtmistes, tarbides kohalikke teenuseid, pakkudes oma tööjõudu ettevõtjale või tugevdades siinsete spetsialistide valikut.

Usun, et on tõesti väga tähtis, et saame juurde lapsi oma lasteaedadesse ja koolidesse, inimesi erinevaid ameteid pidama, osalema meie kogukonnaelus ja meie elanikkonna vanuselist koosseisu noorendama!

Määrust muudeti veidi, et täpsustada ja laiendada kodutoetuse andmise tingimusi. Kuivõrd määruse eesmärk on kasutada meetmeid, mis aitavad Türi valda tuua elama uusi elanikke, on otstarbekas laiendada toetuse saajate ringi ka uuselamu rajajatele, kes täna on ebavõrdses seisus juba olemasoleva hoone ostjate ning selle rekonstrueerijate ning renoveerijatega. Seega on nüüd toetust võimalik taotleda ka noortel, kes ehitavad endale kodu, toetust saab taotleda ühe kuu jooksul pärast ehitisele kasutusloa saamist. See annab kindluse, et maja on valminud ning elanikud asuvad tõepoolest Türi valda elama, varasem taotlemine võiks lõppeda olukorraga, kus taotleja ei suuda erinevatel põhjustel ehitust lõpuni viia ning seega ei oleks tal ka võimalik määruse nõudeid ega toetuse eesmärki täita.

Toetust antakse kuni 20% soetatava eluaseme hinnast kuid maksimaalselt 8000 eurot ka edaspidi. Toetuse määramise aluseks võetakse kinnisvara hindamise tulemusena väljendatud vara hind ning tehingud peavad olema tõendatavad- näiteks sularaha kasutamine tehingutes, milleks kasutatakse ka Türi valla kodu soetamise toetust, ei ole lubatud.

Kodutoetuse andmine tõi praktikas oluliselt suurema huvi Türi valla kodutoetuse võimaluse kasutamiseks, kui seda algselt osati ennustada. Seetõttu seotakse nüüd määruse rakendamine eelarve võimalustega. Sarnaseid piiranguid kasutatakse ka erinevate riiklike ühekordsete soodustuste või struktuurfondide rahastuse korral. Seetõttu lisati nüüd määrusesse õiguslikud alused, mis annavad aluse kodutoetuse määramiseks vaid Türi valla eelarvesse kodu soetamise toetuseks määratud summa ulatuses. Määruse rakendamine peatub, kui kalendriaastas Türi valla eelarvesse planeeritud summa on toetustena välja makstud ning Türi Vallavolikogu ei ole lisaeelarvega toetussummat suurendanud.

Türi valla 2021. aasta eelarve eelnõus on hetkel plaanitud kodu soetamise toetusele kulutada 145 000 eurot.

Kuidas toetust taotleda, saad teada SIIT

Kuidas toetust määratakse, saad teada SIIT

Loodan, et kodutoetuse abil saavad Türi valla noored oma kodu rajamiseks tuge ning siia leiavad tee uued ja toredad pered üle Eesti!

Pipi-Liis Siemann

Türi vallavanem

pipi-liis.siemann@tyri.ee