« Tagasi

Tähelepanu: kevadpealinna avaüritus muudab Türi linnas ajutiselt liikluskorraldust

Türi kevadpealinna avaüritusega 20. märtsil on kell 16.00- 00.00 ajutiselt liikluseks suletud Türi kultuurikeskuse parkla ja  osa Wiedemanni tänavast.

Lähtudes kevadpealinna toimkonna  taotlusest, kes soovib Türi kevadpealinna ürituse korraldamisel kasutada vallale kuuluvaid parklat ja tänavaid, andis Türi Vallavalitsuse majandusosakond välja korralduse  Türi valla haldusterritooriumil avalikult kasutatavatel teedel liikluse ajutine suglemine.

Selle järgselt on kella 16.00 – 00.00 ajutiselt liikluseks suletud Türi Kutluurikeskuse parkla, kus toimub kevade avatseremoonia.

Parkla peab olema läbisõiduks ja parkimiseks suletud nii, et võimalik on sõita vallamaja juurde ja kultuurikeskuse taha teisest parkla otsast, Wiedemanni tänavalt, sissesõitu ei toimu.

Ürituse korraldajal, kevadpealinna toimkonnal tuleb kasutada vastavalt vajadusele liiklus- ja parkimiskorraldajaid, tagada kohalike elanike läbipääs liikluseks suletud aladele ja sealt välja, likvideerida erakorralisest liiklusest ja parkimisest tingitud haljasalade võimalikud kahjustused ning  tagada vajadusel operatiivsõidukite liiklemine.

Teede nõuetekohase sulgemise, liikluse ümbersuunamise tagamise eest vastutab Türi Haldus.

 

Teate toimetas

 

Silvi Lukjanov
Avalikud suhted
Türi Vallavalitsus
avalikud.suhted@tyri.ee