« Tagasi

KEVADE kool ootab oma meeskonda direktorit

Türi Vallavalitsus võtab tööle

TÜRI KEVADE KOOLI DIREKTORI (tähtajatu)

Türi Kevade Koolis on võimalik õppida lihtsustatud õppekava õpilastel, toimetuleku- ja hooldusõppekava alusel. Koolil on oma õpilaskodu.

Tööülesanded:

Türi Kevade Türi Kevade Kooli juhtimine ja igapäevase töö korraldamine, õppe- ja kasvatustegevuse korraldamine ning kooli üldise arengu tagamine. Koolijuhi ülesanne on organisatsiooni arengu juhtimine, õpikeskkonna kujundamine, personalijuhtimine, ressursside juhtimine. Olulised on teadmised hariduslike erivajadustega õpilastega tööks

Nõuded kandidaadile:

1) magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;

2) juhtimiskompetentsid, mida hinnatakse järgmistes valdkondades: organisatsiooni arengu juhtimine, õpikeskkonna kujundamine, personalijuhtimine, ressursside juhtimine ja enesejuhtimine;

3)väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas;

4)arvuti kasutamise oskus kesktasemel (e-posti kasutamine, ineterneti kasutamine, kontoritarkvara)

Ootame Sind kandideerima, kui:

· Sinu soov on juhtida ja arendada Türi Kevade kooli;

· saad iseseisvalt oma tööga hakkama, kuid oled ka hea meeskonna mängija;

· omad positiivset ellusuhtumist, oled tasakaalukas, sihikindel, paindlik ja rahuliku meelega

Direktori ametipalga alammäär kuus on 2000 eurot.

Tööle asumise aeg alates 1.juulist 2023.

Kandideerijal esitada hiljemalt 06. juuni 2023 kella 16.00ks Türi Vallavalitsusele järgmised dokumendid:

* kandideerimisavaldus;

* elulookirjeldus;

* kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;

* visioon kooli tegevuse kohta;

* muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Dokumendid esitada Türi Vallavalitsusele kui ametiasutusele digiallkirjastatult e-postile vallavalitsus@tyri.ee

Lisainfo: Triin Pärna, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja, 53329722, e-post triin.parna@tyri.ee.