« Tagasi

Arengukava ja eelarvestrateegia ootavad aruteludele

Türi valla arengukava ja eelarvestrateegia 2023-2027 eelnõu avalikustamine

Vastavalt Türi vallavolikogu 30. novembri 2017 määrusele nr 11 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord" on avalikustatud Türi vallavolikogu määruse eelnõu „Türi valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2023-2027 kinnitamine" koos lisaga 1 „Türi valla arengukava aastateks 2023- 2027 ja lisaga 2 „Türi valla eelarvestrateegia aastateks 2023-2027".
Ettepanekud ja arvamused palun saata hiljemalt 5. augustiks 2022

arengukava eelnõu kohta e-posti aadressil Yllar.Vahtramae@tyri.ee 
ja eelarvestrateegia eelnõu kohta e-posti aadressil Tiina-Mae.Kuusik@tyri.ee

Rahvakoosolekud arengukava ja eelarvestrateegia arutamiseks toimuvad järgmiselt:

1. august kell 17 – 19 Kabala rahvamaja 

2. august kell 17 – 19 Oisu rahvamaja 

3. august kell 17 – 19 Väätsa rahvamaja 

4. august kell 17 – 19 Käru rahvamaja 

5. august kell 17 – 19 Türi Konnamaja
 

Türi vallavalitsus
 

Foto: Teet Reier/Türi Rahvaleht