« Tagasi

Türi Päevakeskuses asub tööle uus juht

Tänasest asub Türi Päevakeskuse juhatajana tööle KAIDI EHAMÄE, kes valiti asutuse juhiks pärast päevakeskuse looja ja kauaaegse juhi Kalle Nõmmiku siirdumist pensionile.

Kaidi Ehamäel on bakalaureusekraad noorsootöötajana ning magistrikraad sotsiaaltöö alal. Ta on aastaid tagasi töötanud Türi ja Väätsa vallas külaliikumise ja kultuurispetsialistina ning arendusnõunikuna, samuti MTÜs Kodukant Järvamaa koordinaatorina, kuid viimased kuus aastat Sotsiaalkindlustusametis juhtumikorraldaja ja teenuste koordinaatori-juhtivspetsialistina.Tema tööülesandeks oli seal rehabilitatsiooni teenusele ja erihoolekandeteenusele suunamine, hiljem nende teenuste kvaliteetse ja nõuetekohase osutamise tagamine kaasates võrgustiku- ja koostööpartnereid. Ta toetas ja nõustas teenuseid osutavaid asutusi.

Kaidi soovib anda oma panuse psüühikahäirega inimestele kvaliteetsete teenuste pakkumisel ja uute teenuste loomisel Türi Päevakeskuses. Mõelda, kuidas teha tõhusamat koostööd erinevate osapooltega ja luua ühtne arusaam erihoolekandeteenuse olemusest, milles on tähtis roll inimesel endal. 

Kaidi ise on rõhutanud, et peab töös väga tähtsaks luua keskkond, kus inimene tunneks ennast turvaliselt: „Olen püüdnud alati rahulikult reageerida kriitilistele olukordadele, tänu sellele olen saavutanud inimestega hea kontakti. Olen veendunud, et koos tegemises ja ühtsuses peitub jõud. Inimestega suhtlemise aluseks on vastastikune hoolimine ja austus."