« Tagasi

Türi vald suurendab valmidust abistada Ukraina sõjapõgenikke

Türi vald on käivitanud staabi, et julgeoleku- ja põgenike liikumise olukorda pidevalt seirata, kohaliku omavalitsusena paremini valmis olla ja riigiasutustega koostööd teha.  Valmistumise ja abistamise tööde korraldamist juhib Türi vallas vallavalitsuse liige Kati Nõlvak.

Riigi tasandil on Sotsiaalkindlustusameti, Politsei- ja Piirivalveameti ning MTÜ Pagulasabi koostöös väljatöötatud süsteem, kuidas sõjapõgenikke terviklikult toetada alates piirini jõudmisest kuni siin kohanemiseni sh tööle saamiseni. Türi vallavalitsus käivitab ka olukorra seiramiseks ja tegevuste juhtimiseks staabi ning koondab olulised partnerid tegevuste operatiivgruppi.  Staabi tööd juhib vallavalitsuse liige Kati Nõlvak. Tähelepanu suunatakse haridus- ja sotsiaalasutuste toetamisele ning vabaühenduste kaasamisele. Samuti on käivitunud juba koostöö Paide linna ja Järva vallaga.

"Kuigi sõda on Ukrainas, siis see paratamatult mõjutab meid kõiki. Vallavalitsusena saame olla toeks õpetajatele, sotsiaaltöötajatele, samuti koolide ja lasteaia lastele ja vanematele. Olgem valmis märkama, mõistma ja abistama. Oluline on hoida kokku," ütles Nõlvak.

Riigis on loodud neli vastuvõtupunkti: Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Rakveres ning seal pakutakse Sotsiaalkindlustusameti ja PPA koostööl saabunud inimestele nõustamist ja tuge sh tervisenõustamist, psühholoogilist nõustamist ning tutvustatakse võimalusi kuidas Eestis tööd leida. Need inimesed, kellel puudub majutuskoht, siis riigil on täna lepingud 44 majutuskohaga, kus põgenikud saavad olla kuni üks kuu.  

"Kogu olukord ja selle lahendamine on meie kõigi jaoks uus ülesanne. Nii vallavalitsusele, riigiasutustele, vabaühendustele kui ka kogukondadele. Selleks on vaja nüüd teha koostööd ja läbi rääkida täpsem töökorraldus. Oluline on vältida segadust ning tegutseda koordineeritult," rõhutas Nõlvak.

Eesti Pagulasabi koordineerib koostöös Eesti riigiga sõjapõgenike ära toomist Ukraina piirilt. Seega, kuigi sõjapõgenikke aitavad Eestisse ja vabatahtlikud, siis on vaja kohalike omavalitsustel koostöös riigiasutuste ja head kodanikega pakkuda saabujatele uut kodu. 

"Riigi vastuvõtukeskused ja omavalitsuste pakutav on ajutine koht Eestisse saabumiseks, mistõttu palume inimeste abi leidmaks siia jõudvatele Ukraina peredele üüripindasid kodudeks. Kahjuks vallavalitsuse käsutuses on kortereid, kuhu saab elama asuda heal juhul 15-20 inimest. Samas arvestades olukorda, kus sajad tuhanded jätkuvalt on sunnitud Ukrainast lahkuma, siis peame olema valmis sõjapõgenike vastuvõtmiseks ja meil on vaja selleks pindu juurde," kutsus kõiki tühjade majade ja korterite omanike üles Nõlvak.

Türi vallavalitsus palub kõigil jälgida abiühingute nagu Punane Rist ja Pagulasabi üleskutsed. Sõja eest põgenevatele perede üüripindade pakkumisi palub vallavalitsus anda teada Pagulasabile, kes koondab üle Eesti selleks tervikpildi ja jagab infot kohalikele omavalitsustele. Samuti teavitab vallavalitsus eraldi oma veebilehel ja sotsiaalmeedia kanalites kui on vaja konkreetseid asju annetustena või töödeks abi.

"Jälgime olukorda igapäevaselt. Me eesmärk on oma võimaluste piires aidata, hoida meie kogukondi ja olla valmis ka olukorra muutumiseks," kinnitas Nõlvak.

Kõige aktuaalsem info Eestisse tuleku ja Eestis viibimise osa leiab veebilehelt kriis.ee 

Põhilised infopunktid:

  • Eestis viibimine, ööbimine, olme: 1247 / +372 6001247
  • Migratsiooni küsimused s.h. töötamise registreerimine: migrationadvice@politsei.ee +372 612 3500
  • Psühholoogiline abi: +372 6147393
  • Arstiga konsulteerimine: 1220
  • Hädaabi: 112
  • Ukraina kogukond: +372 56502572
  • Ukraina Suursaatkond: +372 6015815
  • Pagulasabi: Pagulasabi.ee

Lisainfo ja abipakkumised:

Kati Nõlvak

kati.nolvak@tyri.ee

557 6677