« Tagasi

Ootame meeskonnaga liituma majandusosakonna juhatajat

Kui sinu sooviks on luua paremat elukeskkonda ning sinu tugevateks külgedeks on planeerimise ja suhtlemisoskus, siis Türi vallal on pakkuda sulle tööd.

Türi vald ootab meeskonnaga liituma MAJANDUSOSAKONNA JUHATAJAT, kelle juhtida ja korraldada on osakonnatöö. 

Nõuded ametikoha kandidaadile:

 • rakenduskõrgharidus;
 • töökogemus sarnasel ametikohal vähemalt 2 aastat või selle puudumisel on kõrghariduse omandamisele järgnenud vähemalt 2-aastane töökogemus riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses või ametikoha töövaldkonnas;
 • teadmised kohaliku omavalitsuse majandusvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus tavakasutaja tasemel;
 • hea analüüsi- ja planeerimisvõime, suhtlemis- ja väljendusoskus, täpsus;
 • väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas;
 • kehtiva autojuhiloa olemasolu ja autojuhtimise oskus.

Kasuks tuleb:

 • eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses;
 • võõrkeele oskus kõnes ja kirjas (inglise või vene keel);

Ametiülesannete täpsem kirjeldus on leitav majandusosakonna juhataja ametijuhendis Türi valla veebilehel.

Omalt poolt pakume:

 • võimalust luua paremat elukeskkonda Türi vallas
 • arenguvõimalust ja vastutusrikast tööd;
 • konkurentsivõimelist töötasu kuni 2800 (bruto) eurot kuus;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • osaliselt kaugtöö tegemise võimalust;
 • erialast täiendkoolitust;
 • tööle asumise aeg esimesel võimalusel.

Kandideerijal esitada hiljemalt 14. detsember 2022 Türi Vallavalitsusele järgmised dokumendid: 

 • kandideerimisavaldus
 • elulookirjeldus, sealhulgas töö-või teenistuskäik;
 • kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid (nt soovituskiri vms). 

Dokumendid esitada Türi Vallavalitsusele kui ametiasutusele digiallkirjastatult e-postile vallavalitsus@tyri.ee.  

Lisateave vallavanem Kati Nõlvak telefonil 557 6677, e-post: kati.nolvak@tyri.ee ja töötukassa töökuulutusest 

Teate toimetas

Silvi Lukjanov
avalikud suhted
Türi Vallavalitsus
avalikud.suhted@tyri.ee