ettevõtluskonkurss

Konkursi eesmärk on tunnustada Türi vallas tegutsevaid edukaid füüsilisest isikust ettevõtjaid ning äriühinguid, sh suur- ja väiketootjaid, talusid, põllumajandus- ja muid ettevõtteid. Konkursile võib esitada füüsilisest isikust ettevõtjaid ning äriühinguid, sh maaettevõtlusega (taime- ja loomakasvatussaaduste tootmine) tegelevaid suur- ja väiketootjaid (talud ja põllumajandusettevõtted), alternatiivset suunda arendavaid talusid ja muid ettevõtteid, kes tegutsevad Türi vallas.

Info:

Üllar Vahtramäe
arendusjuht
Yllar.Vahtramae@tyri.ee
384 8240
504 0112

« Tagasi

2017. a võitjad

Kinnitada Türi valla 2017. aasta parimate ettevõtete ning füüsilisest isikust ettevõtjate tunnustamiseks välja kuulutatud ettevõtluskonkursi võitjad alljärgnevalt (vallavalitsuse 13.02.2018 korraldus nr 82):

1) kategoorias „Türi valla parim ettevõte 2017" tunnistada parimaks Weide Invest OÜ, registrikood  11422075;

2) kategoorias "Türi valla parim talu 2017" tunnistada parimaks  Retla külas asuv FIE Meelis Ohu seemnekasvatustalu, registrikood 11463683;

3) kategoorias "Türi valla edukaim alustav ettevõte 2017" tunnistada parimaks  Estomet OÜ, registrikood   12906125;

4) kategoorias „Parim kohalik toode või teenus 2017" tunnistada parimaks kohalikuks teenuseks Kristiina Ilustuudio OÜ, registrikood 12815351,  iluteenused;

5) kategoorias „Türi valla parim töökollektiivi juht 2017" tunnistada parimaks töökollektiivi juhiks  Ergo Miljan, OÜ ESPAK Paide, registrikood 12048070, Türi kaupluse juhataja.