Euroopa keeltepäeval tähistatakse keelterikkust

Täna tähistatakse Euroopa kultuuripärandi aasta raames kõikjal Euroopas keeltepäeva. Sel puhul korraldavad koolid, kultuuriinstituudid, raamatukogud ja muud ühingud rea üritusi, muuhulgas on kavas seminarid, viktoriinid, keeltekohvikud, raadiomängud, luuletuste lugemine ja jutuvestmine. Homme, 27.septembril, korraldab Euroopa Komisjon Brüsselis avatud konverentsi mitmekeelse hariduse ja kultuuri väljendusvormide teemal. Konverentsil osalejad saavad rääkida kaasa erinevates aruteludes, nautida luulet, muusikat ja kunsti ning saada osa Euroopa Liidus vähem tuntud keeltele pühendatud näitusest.

 

Eestis alustati keeltepäeva tähistamist juba möödunud pühapäeval Narvas, kus kõigile keelehuvilistele avas taas uksed keeltekohvik. Täna kuni kella 16-ni on kõigil võimalus osaleda Vikerraadio kodulehel raadiomängus, kus tuleb ära arvata, millises keeles laulavad lapsed tuntud laulu „Sepapoisid". Eesti keeles saab mängida SIIN

Juba üheteistkümnendat korda järjest korraldasid Euroopa Komisjoni esindus ja Eesti saksa keele õpetajate selts koostöös Euroopa keele- ja kultuuriinstituutide võrgustikuga EUNIC ning Eestis tegutsevate välisriikide saatkondadega keeltepäeva puhul ka keeleteemalise veebiviktoriini kooliõpilastele. Tänavune viktoriin tutvustas erinevate rahvaste eeposeid. Viktoriinist võttis osa üle 1250 õpilase. Peaauhinna, tahvelarvuti, võitis loosi tahtel Rakvere Gümnaasiumi õpilane Kris Sipolainen.

Euroopa Komisjoni hariduse, kultuuri, noorte ja spordi volinik Tibor Navracsics ütles: „Keeled paiknevad kultuuri, hariduse ja identiteedi ristteel. Mitmekeelsuse edendamine on Euroopa Liidu jaoks äärmiselt oluline. Keeleõpe on kesksel kohal meie püüdlustes luua 2025. aastaks Euroopa ühtne haridusruum. Seepärast tutvustasin ka tänavu mais nõukogu soovitust keelte õppimise ja õpetamise kohta."

Sel aastal on ELil veel üks eriline põhjus keeltepäeva tähistamiseks. Nimelt võeti 60 aastat tagasi vastu nõukogu määrus nr 1/58, mis on nii mitmekeelsuse kui ka ELi tõlkide ja tõlkijate töö õiguslik alus. Sellega seoses ütles eelarve ja personali, sealhulgas tõlkimise eest vastutav asepresident Günther H. Oettinger: „ELis peab meil olema võimalik üksteist paremini mõista, omavahel suhelda ja koos tegutseda. Kodanike heaks töötamine 24 erinevas keeles nõuab suurt pingutust paljudelt inimestelt, kes ise jäävad märkamatuks. Euroopa keeltepäev on suurepärane võimalus tunnustada kõiki tõlkijaid ja tõlke, kelle väsimatu töö aitab teha Euroopast Euroopa."

Esimese Euroopa keeltepäeva korraldasid Euroopa Komisjon ja Euroopa Nõukogu 2001. aastal Euroopa keelteaasta raames. Sellest ajast saadik tähistatakse seda päeva selleks, et suurendada teadlikkust Euroopa kultuurilisest ja keelelisest mitmekesisusest ning tiivustada inimesi elukestvale keeleõppele.