« Tagasi

Parlament hääletas rangemate sõiduautode CO2 heitenormide poolt aastaks 2030

Kolmapäeval hääletatud ettepanekute kohaselt tuleks uute sõiduautode CO2-heidet vähendada aastaks 2030 40 protsenti. Samuti tuleks kiirendada elektriliste ja madala heitega sõiduautode turuletoomist.

Kolmapäeval hääletatud ettepanekute kohaselt peaksid tootjad müüdavate uute sõiduautode keskmist CO2 heidet vähendama aastaks 2030 40 protsenti võrreldes aastaga 2021 (Euroopa Komisjoni ettepanekus oli see 30 protsenti). Vahe-eesmärgina toetasid parlamendiliikmed heite vähendamist 20 protsenti aastaks 2025. Parlament toetas sarnaseid eesmärke kaubikute heite vähendamiseks.

Autotootjad, kelle keskmine sõidukipargi CO2 heide ületab neid piirmäärasid, peavad maksma trahvi ELi eelarvesse, mida kasutatakse töötajate oskuste arendamiseks, keda on mõjutanud muudatused autotööstuses.

Autotootjad peavad samuti tagama, et heiteta või madala heitega sõidukid moodustavad 35 protsenti kõikidest müüdavatest uutest sõiduautodest ja kaubikutest aastaks 2030 ja 20 protsenti aastaks 2025.

Tegelikes liiklustingimustes tekkiva CO2-heite mõõtmise katse

Parlamendiliikmed kutsuvad Euroopa Komisjoni esitama kahe aasta jooksul ettepaneku tegelikes liiklustingimustes tekkiva CO2-heite mõõtmise katse loomiseks.

Tegelikes liiklustingimustes tekkiva CO2-heite mõõtmise katse peab olema kasutamiseks valmis aastaks 2023.

Heiteta transpordile ülemineku sotsiaalne mõju

Ühiskonnale vastuvõetav õiglane üleminek heiteta transpordile eeldab autotranspordisektori väärtusahelas põhjalikke muutusi. Seepärast peab EL toetama töötajate ümberõppe ja ümberpaigutamise programme, seda eriti negatiivseid mõjusid kogevates piirkondades.

Samuti tuleks piisavalt investeerida tugitaristutesse, muu hulgas kestlike akude tootmisse, rõhutavad parlamendiliikmed.

Miriam Dalli (S&D, MT): Toetuse saavutamine parlamendis 40 protsendi sihtmäärale ei olnud lihtsamate killast ja olen uhke selle tulemuse üle. See ettepanek ei ole vaid CO2 heite vähendamiseks, vaid soovime seada ka õiged stiimulid autotootjatele."

Edasised sammud

ELi ministrid võtavad ettepaneku kohta seisukoha 9. oktoobril. Seejärel algavad läbirääkimised määruse lõpliku sõnastuse osas Euroopa Parlamendi ja ELi Nõukogu läbirääkijate vahel.