Hanked

5.04.23

Türi Vallavalitsuse korraldatavad hanked avaldatakse:
1) Riigihangete seaduses (RHS) sätestatud juhul riigihangete registris ning informatsioon selle avaldamise kohta Internetis Türi valla veebilehel;
2) RHS-s sätestamata juhtudel Internetis Türi valla veebilehel,  välja arvatud minihanked, mida veebilehel ei avaldata.

 

2023. a toimunud hanked

« Tagasi

Hanketeade kohalike kruusateede tolmutõrje teostamiseks 2023

Türi vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumust valla kohalike kruusateede tolmutõrje teostamiseks 2023. aastal vastavalt lisatud hankedokumentidele.

Pakkuja peab omama töö teostamiseks vajalikku pädevust, kvalifitseeritud tööjõudu ning vajalikke seadmeid.

Hindamise aluseks on 1 m2 tolmutõrje maksumus. Orinteeruv tööde maht on 116 000 m2, hindamiskriteeriumiks madalaim hind.

Pakkumused esitada e-posti aadressile: tyrihaldus@tyri.ee hiljemalt 24. aprill 2023.

Lisa 1 Tehniline kirjeldus

Lisa 2 Mahutabel