Hanked

5.04.23

Türi Vallavalitsuse korraldatavad hanked avaldatakse:
1) Riigihangete seaduses (RHS) sätestatud juhul riigihangete registris ning informatsioon selle avaldamise kohta Internetis Türi valla veebilehel;
2) RHS-s sätestamata juhtudel Internetis Türi valla veebilehel,  välja arvatud minihanked, mida veebilehel ei avaldata.

 

2021. a toimunud hanked

« Tagasi

Raudtee piirdeaia rajamine Käru alevikus

Alla lihthanke piirmäära jääv hange Raudtee piirdeaia rajamine Käru alevikus.

Türi vald Türi Vallavalitsuse hallatava asutuse Türi Haldus esinduses (asukoht Viljandi tn 13b, Türi linn, 72213, Türi vald, Järva maakond, registrikood 75038983, tel 3850277) koostöös Edelaraudtee AS-ga (10786958) teeb pädevatele pakkujatele ettepaneku esitada pakkumus  vastavalt hanketeates ja hankedokumentides sisalduvatele tingimustele.

E-post: tyrihaldus@tyri.ee

Vastutav isik: Enn Mäger

Kontaktisik ja -telefonidkontaktid: tel 5077131, e-post enn.mager@tyri.ee                                                                                                                                                                                      

Hanke taust. Käru Põhikool (sisuliselt kool-lasteaed) ja selle staadion koos mõningate õpperuumidega ning Käru terviserada ja Käru rahvamaja asuvad teine-teiselpool raudteed ning lühim teekond nende vahel on raudtee ületamisega selleks mitte ettenähtud ohtlikus alas. Samuti on oht, et staadionil mänguhoos olevad lapsed satuvad eneselegi märkamatult raudteele. Kõik see seab ohtu inimeste, eelkõige laste elu ja tervise. Seetõttu Türi vald koostöös Edelaraudtee AS-ga kavandab raudtee äärde (katastriüksuste nr 37501:003:0030 ja 37501:003:0046 ning 37501:003:0066 piirile) piirdeaia ehitamist, et takistada inimeste sattumist raudteele, vastavalt lisatud skeemile ( Lisa 1„Piirdeaia skeem 2021.PNG").

Piirdeaia rajamise on kooskõlastanud ja omapoolsed tingimused esitanud Edelaraudtee AS (lisa 2 „KK_01.03.2021_TyriVV_K4rupiirdeaed Edelaraudtee.asice") ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (Lisa 3 „TTJA kiri_digiallkirjaga_6-5_21-02043-005.asice").

HANKEDOKUMENT

PAKKUMUS

Lisa 1 Piirdeaia skeem 2021.PNG

Lisa 2 KK_01.03.2021_TyriVV_K4rupiirdeaed Edelaraudtee.asice

Lisa 3 TTJA kiri_digiallkirjaga_6-5_21-02043-005.asice

Lisa 4 EH-01-20_Ehitusjärgne teostusjoonis_Käru.dwg