Hanked

5.04.23

Türi Vallavalitsuse korraldatavad hanked avaldatakse:
1) Riigihangete seaduses (RHS) sätestatud juhul riigihangete registris ning informatsioon selle avaldamise kohta Internetis Türi valla veebilehel;
2) RHS-s sätestamata juhtudel Internetis Türi valla veebilehel,  välja arvatud minihanked, mida veebilehel ei avaldata.

 

2021. a toimunud hanked

« Tagasi

Türi tehisjärve rannavalve 2021

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Türi tehisjärve rannavalve 2021" hankedokument.

Türi Vallavalitsuse hallatav asutus Türi Haldus (asukoht Viljandi tn 13b, Türi linn, 72213, Türi vald, Järva maakond, registrikood 75038983, tel 3850277) teeb pädevatele pakkujatele ettepaneku esitada pakkumus  vastavalt hanketeates ja hankedokumentides sisalduvatele tingimustele.

HANKEDOKUMENT

Lisa 1