Hanked

31.03.22

Türi Vallavalitsuse korraldatavad hanked avaldatakse:
1) Riigihangete seaduses (RHS) sätestatud juhul riigihangete registris ning informatsioon selle avaldamise kohta Internetis Türi valla veebilehel;
2) RHS-s sätestamata juhtudel Internetis Türi valla veebilehel,  välja arvatud minihanked, mida veebilehel ei avaldata.

 

2021. a toimunud hanked

« Tagasi

Türi valla Kirna piirkonna asfaltteede remont

Türi Vallavalitsuse hallatav asutus Türi Haldus (asukoht Viljandi  tn 13b, Türi linn, 72213, Türi vald, Järva maakond, registrikood 75038983, tel 3850277)

Türi valla Kirna piirkonna asfaltteede remont. Hanke eesmärk on parandada mustkattega teede kvaliteeti, kasutusomadusi ja eluiga.

HANKETEADE

PAKKUMUS