Hanked

9.04.24

Türi Vallavalitsuse korraldatavad hanked avaldatakse:
1) Riigihangete seaduses (RHS) sätestatud juhul riigihangete registris ning informatsioon selle avaldamise kohta Internetis Türi valla veebilehel;
2) RHS-s sätestamata juhtudel Internetis Türi valla veebilehel,  välja arvatud minihanked, mida veebilehel ei avaldata.

 

2022. a toimunud hanked

« Tagasi

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Türi vallas 2023-24

Alla sotsiaalteenuste piirmäära riigihange

"Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Türi vallas 2023-24"

Hankija osaleb SKA konkursil "Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2023-24" (edaspidi projekt), mille tarvis soovib osta teenuskomponentide osutamist.

Hanke esemeks on baastoetuse ja lisatoetuse osutamine pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Türi vallas 2023-24" (edaspidi projekt) Türi valla haldusterritooriumil raamlepingu sõlmimisest kuni 31.12.2024 antud projektis osalemiseks nõusoleku andnud psüühilise erivajadusega inimestele. 

HANKE PAKKUMUSKUTSE

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

Lisa 5

Lisa 6

Lisa 7

Lisa 8