Hanked

31.03.22

Türi Vallavalitsuse korraldatavad hanked avaldatakse:
1) Riigihangete seaduses (RHS) sätestatud juhul riigihangete registris ning informatsioon selle avaldamise kohta Internetis Türi valla veebilehel;
2) RHS-s sätestamata juhtudel Internetis Türi valla veebilehel,  välja arvatud minihanked, mida veebilehel ei avaldata.

 

2019. a toimunud hanked

« Tagasi

Munitsipaalomandisse antud maaüksuste katastrimõõdistamine (maksumus alla lihthanke piirmäära)

Türi Vallavalitsus soovib tellida Türi vallas munitsipaalomandisse antud maaüksuste katastrimõõdistamise. 

 

Pakkumuse esitamise tähtpäev on 11. märts 2019