Hanked

31.03.22

Türi Vallavalitsuse korraldatavad hanked avaldatakse:
1) Riigihangete seaduses (RHS) sätestatud juhul riigihangete registris ning informatsioon selle avaldamise kohta Internetis Türi valla veebilehel;
2) RHS-s sätestamata juhtudel Internetis Türi valla veebilehel,  välja arvatud minihanked, mida veebilehel ei avaldata.

 

Menetluses hanked

Pealkiri Loo kuupäev
Väikehange „Türi linna tänavate pindamine 2022" 20.06.2022

2019. a toimunud hanked

« Tagasi

Türi linna ja valla jõuluks ehtimine

Alla lihthanke piirmäära riigihange Türi linna ja valla jõuluks ehtimiseks

Türi Haldus korraldab alla lihthanke piirmäära riigihanke Türi linna ja valla jõuluehtesse seadmiseks ja heatasemeliseks hooldamiseks.

Kõik jõulukaunistused, mis ei ole puudel ja tuleb paigaldada, asuvad Türi Halduse  Viljandi mnt 20a garaažis Türil. Jõulukaunistused annab üle energeetik Urve Meerits. Jõulukaunistuste töökorda seadmine on pakkuja ülesanne. Jõulukaunistused saavad toite tänavavalgustusest ja toite ühenduse teeb neile pakkuja. Kõik juhtmed peavad paiknema nii, et nad ei takistaks liiklemist ja oleks inimeste käeulatusest kõrgemal (2m). Pakkuja peab enne tööde alustamist kooskõlastama tööd tänavavalguse hooldajaga (Koma Ehitus AS Marek Põldma telefon  56987680)

Kõigi tööde teostamiseks on vajalik tõstuk ja pakkuja peab omama elektritööde teostamise pädevustunnistust. Hind peab sisaldama nii montaaži, demontaaži, regulaarset kontrolli ja ka vahepealset rikete likvideerimist ( maksimaalne rikke likvideerimine 4 tundi).

1. Teeäärsetele alleepuudele Türi linnas Viljandi tänaval raudtee ülesõidust kuni Paide tn Wiedemanni ristmikuni (48 puud) ja keskväljaku ringist kuni kultuurimajani Hariduse tänaval(18 puud) valguskettide paigaldamine tähtajaga 15.november ja ühendamine tänavavalgustusega vastavalt hankija korraldusele (Tulede süütamine mitte ennem kui 18.11 ja mitte hiljem kui 1.12.2019 vastavalt tellija öeldud kuupäevale). Kokku on 66 puud, igale puule paigaldatakse 1 kett pikkusega 20 m (koosneb 2 osast). Kindlasti tuleb paigaldada endise Tervisekeskuse (Viljandi mnt 4) ees olevale puule valguskett. Kultuurimaja poolsed ketid on külmvalged- ja raudtee poolsed soevalgus tuled.

2. Türi linna Kooli pargi keskkohas asuva kokku 4 suure puu ehtimine (puud näitab Urve Meerits) ning ühendamine pargi valgustusega tähtajaga 15.november 2019. Ühele puule paigaldada 6 valgusketti nn kollased lumepallid, ketid tuleb kerida ümber põhiokste. Ühe keti pikkus 12m, vool 230V, 6 harukarpi ja pirnid komplektis.

3. Türi linna Männipargis ühe suure puu eelnevalt paigaldatud valguskettide ühendamine tänavavalgustusega ja korrasoleku kontrollimine ning vajadusel parandamine, tähtajaga 16.november 2019.

4. Türi linna Keskväljaku ringis olevale neljale valguspostile paigaldada  jõulutäht Aries 150 ja jõulukaunistus Louise, kõrguslikult üksteise peale st Louise on kõrguslikult all pool ja täht tema kohal. Ühendamine tänavavalgustusega vastavalt hankija korraldusele (Tulede süütamine mitte ennem kui 18.11 ja mitte hiljem kui 29.11.2019 vastavalt tellija öeldud kuupäevale). Kõigil neljal tänavavalguspostil on elektri väljavõte olemas.

5. Türi linna Tallinna tn äärsetele valgustuspostidele paigaldada 15 novemberiks 17 jõulukaunistust  : kuused alates ujulast ja jõulutähed Aries 150 ringi juures oleva parkla servas olevatest valgustuspostidest kuni Väike-Pärnu tänavani (vastavalt skeemile). Ühendamine tänavavalgustusega vastavalt hankija korraldusele (Tulede süütamine mitte ennem kui 18.11 ja mitte hiljem kui 29.11.2019 vastavalt tellija öeldud kuupäevale).

6. Türi linna Paide tn valguspostidele linna algusest 15 novemberiks 15 jõulutähte Aries 150 (vastavalt skeemile). Ühendamine tänavavalgustusega vastavalt hankija korraldusele (Tulede süütamine mitte ennem kui 18.11 ja mitte hiljem kui 29.11.2019 vastavalt tellija öeldud kuupäevale).

7. Türi linna Viljandi tn valguspostidele linna algusest 15 novembriks 18 jõulutähte Aries 150 (vastavalt skeemile)  ja ühendamine tänavavalgustusega vastavalt hankija korraldusele (Tulede süütamine mitte ennem kui 18.11 ja mitte hiljem kui 29.11.2019 vastavalt tellija öeldud kuupäevale).

8. Türi kesklinna pargis kasvava okaspuu ehtimine jõulupuuks tähtajaga 28. november  ja jõulupuu valgustuse heatasemeline hooldamine ja korrasoleku kontrollimine ning vajadusel parandamine. Türi jõulupuul on jõulukaunistused nn siilid puul (peale kolme kuninga päeva jäävad edasi puule). Tulede süütamine 1.12.2019 vastavalt tellija öeldud kellaajal ja tellija poolt. Türi linna kesklinna jõulupuul peavad tuled põlema 24 tundi iga päev.

9. Säreveres (nn siilid on puul ja peale kolme kuninga päeva jäävad edasi puule ) ja Türi-Allikul kasvava okaspuu jõulupuuks ehtimine tähtajaga 1.detsember ja jõulupuu valgustuse heatasemeline hooldamine. Tulede süütamine 1.12.2019 (Tuled süütab paigaldaja). Türi-Alliku jõulupuule tuleb paigaldada ladvakaunistus.

10. Kärus asuva kasvava okaspuu (kaupluse ees oleval platsil) eelnevalt paigaldatud valguskettide ühendamine tänavavalgustusega ja korrasoleku kontrollimine ning vajadusel parandamine. Olemasolevale puule tuleb paigaldada 10tk jõulukaunistust nn siilid (valgusketid on puul ja peale kolme kuninga päeva jäävad valgusketid ning siilid edasi puule ) tähtajaga 1.detsember ja jõulupuu valgustuse heatasemeline hooldamine. Tulede süütamine 1.12.2019 (tuled süütab tellija).  Jõulupuul peavad tuled põlema 24 tundi iga päev.

11. Väätsal kultuurimaja esisel haljasalal asuva kasvava okaspuu jõulupuuks ehtimine (valgusketid on puul ja peale kolme kuninga päeva jäävad edasi puule need kaunistused, mis olid puul, lisatakse (6 tk) kollased valgusketid ning jõulukaunistused nn siilid 10tk). Jõulupuu tulede süütamine 1.12.2019 (tuled süütab tellija). Pikale tn paigaldada 4 jõulutähte Aries 150  ja ühendada tänavavalgustusega vastavalt hankija korraldusele (Tulede süütamine mitte ennem kui 18.11 ja mitte hiljem kui 29.11.2019 vastavalt tellija öeldud kuupäevale) ning  valgustuse heatasemeline hooldamine .

12. Reopalus, Lõõlas ja Piiumetsas kasvava okaspuu eelnevalt paigaldatud valguskettide ühendamine tänavavalgustusega ja korrasoleku kontrollimine ning vajadusel parandamine tähtajaga 29.november ja jõulupuude valgustuse heatasemeline hooldamine (valgusketid on puul ja jäävad puudele). Tulede süütamine 1.12.2019 (tuled süttivad koos tänavavalgusega õhtul).

13. Türi kaubamaja vastas oleva parkla taha valguskettide paigaldamine (2tk). Tulede süütamine mitte ennem kui 18.11 ja mitte hiljem kui 29.11.2019 vastavalt tellija öeldud kuupäevale.

Pärast kolmekuningapäeva ülejärgmisel päeval (8. jaanuar) jõulupuude tulede välja lülitamine ja seejärel nende kaunistuste maha võtmine, millised paigaldati, ning üleandmine tervelt ja korrastatult (nt. iga valguskett eraldi kaablisidemega kokkutõmmatult) Türi Halduse ruumidesse Türil Viljandi mnt 20a energeetikule. Jõulukaunistuste (alleepuude ja postikaunistuste) välja lülitamine tellija korraldusel. Kõigi jõulukaunistuste mahavõtmise ja korrastatult üle andmise viimane päev on 30.aprill 2020.a.

Pakkumises näidata:

  1. pakkuja nimi, registrikood, asukoht, pakkuja esindaja nimi ja kontaktandmed;
  2. koopia pädevustunnistusest;
  3. tööde maksumus objektide kaupa;
  4. tööde kogumaksumus ilma ja koos käibemaksuga;
  5. Linnaruumis teostatud kolme viimase aasta taoliste tööde loetulu, kus on paigaldatud, hooldatud ja mahavõetud kaunistusi/ehteid;

Hinnapakkumise esitamise viimane tähtaeg on teisipäev, 1. oktoober 2019.a. kell 14.00 Türi Haldus, Viljandi mnt 13B, Türi või e-meili aadressil tyrihaldus@tyri.ee.

Pakkuja peab arvestama kõigi kuludega (peale jõulukaunistuste), mis on vaja teha Türi, Türi-Alliku, Särevere, Käru, Piiumetsa, Lõõla, Reopalu ja Väätsa jõuluehtesse seadmisel. Kõik jõulukaunistused on komplektsed. Ühenduste tegemise vahendid (juhtmed, kinnitid, pingutustrossid jne) on pakkuja vahendid. Kõigi tekkinud probleemidega pöörduda energeetik Urve Meeritsa (tel 55516394, e-mail urve.meerits@tyri.ee) poole .

Tööde maksumuse tabel 

KAART