Hanked

31.03.22

Türi Vallavalitsuse korraldatavad hanked avaldatakse:
1) Riigihangete seaduses (RHS) sätestatud juhul riigihangete registris ning informatsioon selle avaldamise kohta Internetis Türi valla veebilehel;
2) RHS-s sätestamata juhtudel Internetis Türi valla veebilehel,  välja arvatud minihanked, mida veebilehel ei avaldata.

 

Menetluses hanked

Pealkiri Loo kuupäev
Väikehange „Türi linna tänavate pindamine 2022" 20.06.2022

2019. a toimunud hanked

« Tagasi

Türi valla Väätsa piirkonna pindamistööd

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Türi valla Väätsa piirkonna pindamistööd" hankedokument.

Türi Vallavalitsuse hallatav asutus Türi Haldus (asukoht Viljandi  tn 13b, Türi linn, 72213, Türi vald, Järva maakond, registrikood 75038983, tel 3850277) teeb pädevatele pakkujatele ettepaneku esitada pakkumus  vastavalt hankedokumentides sisalduvatele tingimustele.

Riigihanke nimetus: „Türi valla Väätsa piirkonna pindamistööd".

E-post: tyrihaldus@tyri.ee
Veebileht: www.tyri.ee
Vastutav isik: Enn Mäger
Kontaktisik ja -telefonid: Enn Mäger, tel 5077131

HANKEDOKUMENT

Lisad:

Skeem 1.PNG

Skeem 2.PNG

Türi valla Väätsa pirkonna pindamistööd. Pakkumus (.rtf)