Hanked

31.03.22

Türi Vallavalitsuse korraldatavad hanked avaldatakse:
1) Riigihangete seaduses (RHS) sätestatud juhul riigihangete registris ning informatsioon selle avaldamise kohta Internetis Türi valla veebilehel;
2) RHS-s sätestamata juhtudel Internetis Türi valla veebilehel,  välja arvatud minihanked, mida veebilehel ei avaldata.

 

2019. a toimunud hanked

« Tagasi

Türi, Viljandi tn 13b teede ja platside rekonstrueerimine

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Türi, Viljandi tn 13b teede ja platside rekonstrueerimine" hankedokument.

Türi Vallavalitsuse hallatav asutus Türi Haldus (asukoht Viljandi  tn 13b, Türi linn, 72213, Türi vald, Järva maakond, registrikood 75038983, tel 3850277) teeb pädevatele pakkujatele ettepaneku esitada pakkumus  vastavalt hankedokumentides sisalduvatele tingimustele.

Riigihanke nimetus: „Türi, Viljandi tn 13b teede ja platside rekonstrueerimine".

E-post: tyrihaldus@tyri.ee

Veebileht: www.tyri.ee

Vastutav isik: Enn Mäger

Kontaktisik ja -telefonid: Enn Mäger, tel 5077131

HANKEDOKUMENT

platsi skeem.png