Hanked

31.03.22

Türi Vallavalitsuse korraldatavad hanked avaldatakse:
1) Riigihangete seaduses (RHS) sätestatud juhul riigihangete registris ning informatsioon selle avaldamise kohta Internetis Türi valla veebilehel;
2) RHS-s sätestamata juhtudel Internetis Türi valla veebilehel,  välja arvatud minihanked, mida veebilehel ei avaldata.

 

Menetluses hanked

Pealkiri Loo kuupäev
Väikehange „Türi linna tänavate pindamine 2022" 20.06.2022

2020. a toimunud hanked

« Tagasi

Türi Põhikooli kahe õuesõppepaviljoni ehitamine ja paigaldamine

Türi Vallavalitsus soovib tellida Türi uue põhikooli jaoks kaks õuesõppepaviljoni koos paigaldusega.
Hankija hinnangul on hankelepingu eeldatav maksumus väiksem kui teenuste lihthankemenetluse piirmäär, mistõttu kohaldatakse hankele eelkõige riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid ning ei kohaldata riigihangete seaduses sätestatud hankemenetluse reegleid.