Hanked

5.04.23

Türi Vallavalitsuse korraldatavad hanked avaldatakse:
1) Riigihangete seaduses (RHS) sätestatud juhul riigihangete registris ning informatsioon selle avaldamise kohta Internetis Türi valla veebilehel;
2) RHS-s sätestamata juhtudel Internetis Türi valla veebilehel,  välja arvatud minihanked, mida veebilehel ei avaldata.

 

2020. a toimunud hanked

« Tagasi

Türi valla Käru piirkonna bussiootekodade rajamine

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Türi valla Käru piirkonna bussiootekodade rajamine" hankedokument.

Türi Vallavalitsuse hallatav asutus Türi Haldus (asukoht Viljandi tänav 13b, Türi linn, 72213, Türi vald, Järva maakond, registrikood 75038983, tel 3850277) teeb pädevatele pakkujatele ettepaneku esitada pakkumus  vastavalt hankedokumentides sisalduvatele tingimustele.

Riigihanke nimetus: „ Türi valla Käru piirkonna bussiootekodade rajamine".

E-post: tyrihaldus@tyri.ee
Vastutav isik: Enn Mäger
Kontaktisik ja -telefonid: Enn Mäger, tel 507 7131; 385 0272

HANKETEADE

Lisad:
1. Asukohaskeemid „Asukoha skeemid.zip"
2. Maanteeameti kooskõlastused ja tingimused „Maanteeameti tingimused.zip" (Sisaldab Maanteeameti 19.08.2020 kirja nr 15-2/20/34205-2 ja 02.10.2020 kirja nr 15-2/20/34205-4)