Hanked

31.03.22

Türi Vallavalitsuse korraldatavad hanked avaldatakse:
1) Riigihangete seaduses (RHS) sätestatud juhul riigihangete registris ning informatsioon selle avaldamise kohta Internetis Türi valla veebilehel;
2) RHS-s sätestamata juhtudel Internetis Türi valla veebilehel,  välja arvatud minihanked, mida veebilehel ei avaldata.

 

2020. a toimunud hanked

« Tagasi

Türi valla kruusateede greiderdamine 2020

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Türi valla kruusateede greiderdamine 2020" hankedokument.

Türi Vallavalitsuse hallatav asutus Türi Haldus (asukoht Viljandi tänav 13b, Türi linn, 72213, Türi vald, Järva maakond, registrikood 75038983, tel 3850277) teeb pädevatele pakkujatele ettepaneku esitada pakkumus  vastavalt hankedokumentides sisalduvatele tingimustele.

Riigihanke nimetus: „ Türi valla kruusateede greiderdamine 2020".

E-post: tyrihaldus@tyri.ee

Veebileht: www.tyri.ee

Vastutav isik: Enn Mäger

Kontaktisik ja -telefonid: Enn Mäger, tel 5077131

 

Hanketeade ja hankedokumendid SIIN ja SIIN