Hanked

31.03.22

Türi Vallavalitsuse korraldatavad hanked avaldatakse:
1) Riigihangete seaduses (RHS) sätestatud juhul riigihangete registris ning informatsioon selle avaldamise kohta Internetis Türi valla veebilehel;
2) RHS-s sätestamata juhtudel Internetis Türi valla veebilehel,  välja arvatud minihanked, mida veebilehel ei avaldata.

 

2020. a toimunud hanked

« Tagasi

Väätsa aleviku Põllu tänava valgustuse korrastamine

Alla lihthanke piirmäära riigihange Väätsa aleviku Põllu tänava valgustuse korrastamine

HANKEDOKUMENT

Türi Haldus korraldab alla lihthanke piirmäära riigihanke Väätsa aleviku Põllu tänava valgustuse  korrastamise tööde tegemiseks vastavalt käesolevale hankedokumendile eesmärgiga sõlmida hankeleping Türi Haldusega.

Pakkuja pakub Põllu tänavale sobilikud (kooskõlastatakse enne hankijaga) Led valgustid valgustusmasti kõrgusega 8 kuni 8,5 m. Valgustimastid peavad asuma munitsipaalmaal ja asukohad kooskõlastatakse tellijaga. Valgustid peavad olema valitud nii, et tee oleks piisavalt valgustatud liikumaks teel ilma komistamata. Ümbritsev piirkond ei pea olema valgustatud.  Valgustuse töökorda seadmine on pakkuja ülesanne. Pakkuja esitab valgustite tehnilised näitajad ja nende töökindluse sertifikaadid. Kaabeldus on 3-faasiline õhuliin tänavakoridoris. Tööde käigus majade esiseid poste, liine ja valgusteid ei uuendata. Majade esised olemasolevad liinid ühendatakse tänava kordidoris olevatesse uutesse postidesse. Kui pakkuja näeb avariilisi poste ja valgusteid, mida ei ole märgitud joonisel, kuuluvad need vahetamisele. Nende eest tasumine toimub ühikuhindade alusel. Pakkuja peab enne tööde alustamist kooskõlastama tööd infrastruktuuride valdajatega ja maaomanikega. Praegu on Põllu tänaval vanad raudbetoonpostid ja paljasjuhe. Valgustid saavad toite Klubi alajaamast. Valgustite paigutus (lähtuvalt valgusarvutusest ja valgustite valikust) on pakkuja ülesanne. Pakkuja ülesanne on juhtimiskilbi uuendamine (vandalismikindel kilbi kest, mis sisaldab voolumõõtjat, automaatika kella, hämaraandurit ja kõike muud vajalikku süsteemi korrektseks töötamiseks ning perspektiivse lisaautomaatika paigaldamiseks ruumi).

Kõik potentsiaalsete pakkujate hankedokumendi kohta esitatavad küsimused ja neile antavad vastused ning täiendavad selgitused avaldatakse hankedokumendi avaldamise kohas.

Pakkuja peab omama elektritööde teostamise pädevustunnistust. Hind peab sisaldama nii montaaži kui ka demontaaži.

Pakkumises näidata:

  1. Pakkuja nimi, registrikood, asukoht, pakkuja esindaja nimi ja kontaktandmed.
  2. Koopia pädevustunnistusest.
  3. Tööde kogumaksumus ilma ja koos käibemaksuga.
  4. Pakkuja esitab tehtavate tööde tehnilise kirjelduse ja lahenduse koos maksumuse kalkulatsiooniga.
  5. Tööde teostamise aeg (millal töid tehakse ja kui kaua).

Hankija tunnistab edukaks pakkujaks optimaalse maksumusega, parima tehnilise lahendusega ja lühima teostamise ajaga pakkumuse. Hankijal on õigus esitada täpsustavaid küsimusi ja pidada läbirääkimisi.

Hinnapakkumise esitamise viimane tähtaeg on esmaspäev,  1. juuni 2020. a kell 14.00 e-meili aadressil tyrihaldus@tyri.ee

Tööde maksumuse tabel 

 

positsioon

Töö nimi

kogus

Ühiku maksumus

Summa ilma käibemaksuta

1

Valgustuspostide paigaldus koos maksumusega kõrgusega kuni 8,5m

11

 

 

2

Valgustite paigaldus koos valgusti maksumusega

9

 

 

3

kaabeldus

 

 

 

4

mõõdistus

 

 

 

5

Juhtimismiskilbi paigaldus koos maksumusega

 

 

 

6

demontaaž

 

 

 

 

kokku

 

 

 

 

käibemaks

 

 

 

 

Kokku käibemaksuga

 

 

 

Pakkuja peab arvestama kõigi kuludega, mis on vaja teha.

Kõigi tekkinud probleemidega pöörduda energeetik Urve Meeritsa (tel 55516394) poole

Lisa - Väätsa Põllu tn TV rek skemaatiline joonis