Hariduspreemia

Türi vald premeerib iga aasta sügisel kolme haridustöötajat, kelle eelmise õppeaasta panus hariduseesmärkide saavutamisel on olnud silmapaistev ning kelle igapäevane tegevus haridustöötajana on kogukonnas tunnustatud.

Haridustöötajat premeeritakse igal aastal korraldatud konkursi korras.

Konkursi võitnud haridustöötajatele määratakse Türi valla eelarvest pedagoogi ametijärguga õpetaja kuupalga alammääraga võrdne rahaline preemia ning talle omistatakse tiitel Türi valla haridustöötaja (aasta nr).

Konkursile esitatud nominente premeeritakse mälestusesemetega.

Konkursi kuulutab iga aasta augustis välja Türi Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

Konkurss kuulutatakse välja arvestusega, et kandidaate saab esitada konkursi väljakuulutamisest vähemalt kahe nädala jooksul.

Ettepanekuid haridustöötajate premeerimiseks võivad teha kõik isikud ja asutused arvestusega, et iga isik või asutus võib esitada ainult ühe kandidaadi.

 

Alus: Türi valla haridustöötajate premeerimise kord

2018. a

„Türi valla haridustöötaja 2018" tiitli ja preemia pälvisid:

JONAS NAHKOR- Väätsa põhikooli füüsik-leiutaja;

EDA KOSKOR-  Türi Ühisgümnaasiumi bioloogia- ja keskkonnaõpetuse õpetaja;

SAIDI PALUOJA- Türi Lasteaia õpetaja.