Hõbedane aumärk

Türi valla hõbedase aumärgi võib anda 7-26-aastasele tublile noorele, kiitusega ning kuld- või hõbemedaliga koolilõpetajale, Eesti meistri- või rahvusvahelisel võistlusel auhinnalisele kohale tulnud noorsportlasele või üleriigilisel või rahvusvahelisel konkursil auhinnalisele kohale tulnud noorele.
Ettepanekuid Türi valla aumärgi andmiseks võivad teha füüsilised ja juriidilised isikud, asutused ning vallavalitsus ja vallavolikogu.

ETTEPANEK hõbedase aumärgi andmiseks  (.rtf)(e-vorm, nõuab digiallkirjastamist)

Alus: Türi valla põhimäärus

2019

Hannah Kaljur – silmapaistvate tulemuste eest jalgrattaspordis.

Maria Palling – väga heade tulemuste eest regionaalsetel, üleriigilistel ja rahvusvahelistel klaverikonkurssidel.

Oliver Veimer – mitmekülgse panuse eest huvitegevuses ja silmapaistvate tulemuste eest tuletõrjespordis.

Robin Jäätma – silmapaistvate tulemuste eest vibuspordis.

2018

Martin Tampuu - heade tulemuste eest õppetöös, aktiivse osalemise  ja auhinnaliste tulemuste eest kooli huvitegevuses ning laulukonkurssidel ning tubli töö eest kooli ja valla esindamisel.

Sten Ivantšik - aktiivse ja pühendunud  tegevuse eest noorkotkana.

2017

Annika Krais - kuldmedaliga kooli lõpetamise, suurepäraste tulemuste eest olümpiaadidel ja konkurssidel ning aktiivse osalemise eest koolielus.

Karoliina Kurvits - kuldmedaliga kooli lõpetamise, suurepäraste tulemuste eest olümpiaadidel ning aktiivse osalemise eest koolielus.

Meeri-Marita Paas - silmapaistvate tulemuste eest vibuspordis, heade tulemuste eest õppetöös ja olümpiaadidel ning aktiivse osalemise eest kooli huvitegevuses.

2016

Pille-Riin Kaaver - kuldmedaliga kooli lõpetamise, suurepäraste tulemuste eest olümpiaadidel ning panuse eest kooli arengusse.

Lisell Jäätma- silmapaistvate tulemuste eest spordis, hea õppeedukuse ja aktiivse osalemise eest koolielus.

Kai-Melli Kapten - heade saavutuste eest vabariiklikel ja rahvusvahelistel akordionikonkurssidel ning aktiivse osalemise eest huvitegevuses.

Raiko Marrandi - suurepäraste tulemuste eest õppetöös ning eduka esinemise eest maakondlikel ja vabariiklikel aineolümpiaadidel.

2015

Karl-Mathias Saarse - auhinnatud tulemuste eest maakondlikel, vabariiklikel ja rahvusvahelistel laulukonkurssidel ning tubli töö eest kooli ja valla esindamisel.

Andero Lavrinenko - suurepäraste tulemuste eest aineolümpiaadidel ja    konkurssidel ning aktiivse osalemise eest koolielus.

2014

Sergei Gudov - Hõbemedaliga kooli lõpetamise, suurepäraste tulemuste eest aineolümpiaadidel ja loodusteaduste konkurssidel.

Kaarel Orumägi - Silmapaistvate tulemuste eest muusiku, helilooja, näitleja ja lavastajana ning panuse eest Türi tutvustamise.

Helina Viigand - Heade saavutuste eest vabariiklikel ja rahvusvahelistel puhkpillikonkurssidel.

Tauri Must - aktiivne noor, kes on lõpetanud suurepärast tulemustega nii gümnaasiumi kui kõrgkooli ja kes tegutseb aktiivselt Türi valla spordielu edendamisel.

2013

Marten-Jürgen Vürst - kuldmedaliga kooli lõpetamise, suurepäraste tulemuste eest aineolümpiaadidel, aktiivse ja tulemusliku tegevuse eest õpilasfirmas Luup Meedia.

 

Martin Kitsemägi - hõbemedaliga kooli lõpetamise ja suurepäraste tulemuste eest maakondlikel olümpiaadidel.

Kristiina Kurvits - kuldmedaliga kooli lõpetamise, heade saavutuste eest ainekonkurssidel ja spordis.

Anu Palloson - hõbemedaliga kooli lõpetamise, silmapaistvate tulemuste eest muusikas ja kunstis.

Selena Jõesuu - väga hea õppeedukuse, silmapaistvate tulemuste eest aineolümpiaadidel ja kunstitööde konkurssidel ning aktiivse osalemise eest koolielus.

2012

Tarvi Roos - aktiivse ja tulemusliku tegevuse eest õpilasfirmas Luup Meedia ning heade saavutuste eest üleriigilistel lühifilmide festivalidel.

2011

Laura Tatrik - gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetamise, aktiivse koolielus osalemise ja eduka esinemise eest maakondlikel aineolümpiaadidel.

Siim Sisask - gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetamise ja eduka osalemise eest erinevatel maakondlikel ja vabariiklikel aineolümpiaadidel.

Madis Roosipuu - noorsootöö edendamise ja aktiivse kaasaloomise eest Türi piirkonna noorkotkaste tegevustes.

2010

Evely Kaasiku - Väga eduka esinemise eest Eesti meistrivõistlustel suusaorienteerumises ja orienteerumisjooksus ning eduka esinemise eest Eesti orienteerumiskoondisega rahvusvahelistel tiitlivõistlusel.

Kerstin Laanemets - Flöödieriala õpilasena edukate esinemiste eest pea kõikidel puhkpillikonkurssidel Eestis ja 2009. aastal toimunud rahvusvahelisel flöödikonkursil. Andekas, hoolas ja aktiivne õpilane, muusikakooli flöödiansambli ning orkester Türi flöödirühma mängija.

Liisa-Maria Marrandi - Klaveri eriala õpilasena väga edukate esinemiste mitmetel üleriigilistel klaverikonkurssidel ja 2010 aastal rahvusvahelise klaverikonkursi võitmise eest.

2009

Raido Jalas - suurepäraste sportlike saavutuste eest vabariiklikel ja rahvusvahelistel maadlusvõistlustel.

Getter Nurges - kooli kuldmedaliga lõpetamise ja maakondlikel aineolümpiaadidel silmapaistvate tulemuste eest ning aktiivse osalemise eest kooli huvitegevuses.

Sigrid Ruul - väga hea õppeedukuse ja suurepäraste sportlike saavutuste eest vabariiklikel ja rahvusvahelistel orienteerumisvõistlustel ning silmapaistvate tulemuste eest maakondlikel aineolümpiaadidel.

2008

Grete Šadeiko - eeskujulike õppetulemuste ja suurepäraste sportlike saavutuste eest nii vabariiklikel kui rahvusvahelistel kergejõustikuvõistlustel, aktiivse osalemise eest kooli huvitegevuses.

Mehis Muru - kuldmedaliga kooli lõpetamise eest, silmapaistvate tulemuste eest vabariiklikel reaalainete olümpiaadidel, aktiivse osalemise eest kooli huvitegevuses.

Annika Nõulik - aktiivse osalemise eest kooli huvitegevuses, MTÜ Eesti Lastekaitse Liit ja MTÜ Türi Lastekaitse Ühing noortekogu töös.

2007

Grit Šadeiko - Eeskujulike õppetulemuste ja suurepäraste sportlike saavutuste eest nii vabariiklikel kui rahvusvahelistel kergejõustikuvõistlustel.

Mari Meentalo - Kuldmedaliga kooli lõpetamise eest, silmapaistvate tulemuste eest vabariiklikel flöödikonkurssidel, aktiivse osalemise eest huvitegevuses ja muusikakollektiivide töös.

Mikk Dede - tubli töö eest Türi tutvustamisel üle vabariigi, auhinnatud tulemuse eest laulukonkurssidel, aktiivse osalemise eest koorides ja ansamblites.