Hõbedane aumärk

Türi valla hõbedase aumärgi võib anda 7-26-aastasele tublile noorele, kiitusega ning kuld- või hõbemedaliga koolilõpetajale, Eesti meistri- või rahvusvahelisel võistlusel auhinnalisele kohale tulnud noorsportlasele või üleriigilisel või rahvusvahelisel konkursil auhinnalisele kohale tulnud noorele.
Ettepanekuid Türi valla aumärgi andmiseks võivad teha füüsilised ja juriidilised isikud, asutused ning vallavalitsus ja vallavolikogu.

ETTEPANEK hõbedase aumärgi andmiseks  (.rtf)(e-vorm, nõuab digiallkirjastamist)

 

Alus: Türi valla põhimäärus

 

« Tagasi

Hõbedane aumärk 2016. a


 

                          

 

 

 

Pille-Riin Kaaver - kuldmedaliga kooli lõpetamise, suurepäraste tulemuste eest olümpiaadidel ning panuse eest kooli arengusse

                         

 

 

 

 

Lisell Jäätma- silmapaistvate tulemuste eest spordis, hea õppeedukuse ja aktiivse osalemise eest koolielus

 

                       

 

 

Kai-Melli Kapten - heade saavutuste eest vabariiklikel ja rahvusvahelistel akordionikonkurssidel ning aktiivse osalemise eest huvitegevuses

 

 

               

 

 

 

Raiko Marrandi -  suurepäraste tulemuste eest õppetöös ning eduka esinemise eest maakondlikel ja vabariiklikel aineolümpiaadidel