Kohalik võim

Türi vald on Järva maakonna üks kolmest omavalitsusest.

Viimase haldusterritoriaalse muutusega moodustus Türi Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval, s.o 22. oktoobril 2017 Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla ühinemisel uus Türi vald, mis on kõigi ühinenud omavalitsuste õigusjärglane. Eelmine haldusterritoriaalne muutus toimus 16. oktoobri 2005 valimistel tolleaegse nelja omavalitsuse (Türi linn, Türi vald, Oisu vald ja Kabala vald) ühinemisel.

 

Türi valla omavalitsusorganid on vallavolikogu – esinduskogu, mis valitakse valla hääleõiguslike elanike poolt  ja vallavalitsus – volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

Türi vallavolikogu on 23- liikmeline ja Türi vallavalitsus on 6-liikmeline.

Vallavolikogu esimees on 27. oktoobrist 2017 Andrus Eensoo.

Vallavanem on 3. novembrist 2017 Pipi-Liis Siemann.