Kaasav eelarve 2020

30.01.20

Igal aastal kavandatakse vallaeelarvesse 25 000 eurot selliste objektide rajamiseks või parendamiseks, mis pakuvad avalikku hüve ja on vallas avalikus kasutuses. Objekti, mille rajamise või parendamise rahastamise kohta võib ettepaneku teha, minimaalne kulu võib olla 2000 eurot ja maksimaalne kulu 25 000 eurot.

Ettepanekuid sai esitada 1.-18. septembrini 2019.

207 häälega osutus võitjaks projekt „Koerte mängu-, treening- ja jalutusväljaku rajamine", mille poolt anti 122 e-häält ja 85 paberkandjal häält. Projekti hinnanguline maksumus on 21 732 eurot.

Projekti eesmärgiks on Türile kaasaegse koerte mänguväljaku rajamine, et neljajalgseid sotsialiseerida, treenida ning õppida uusi oskusi ja harjumusi. Tolli metsa serva rajatava aiaga piiratud ala mõõdud on 20×40 meetrit ja see on jaotatud kaheks, et väiksemad ja suuremad koerad saaksid olla eraldi. Alade sees on 10 erinevat agility atraktsiooni, istepink ja prügikast ning lisaks teadetetahvel platsi kasutusjuhendi ja teadete jätmise võimalusega.

Kuna kirjeldatud projektist jääb osa raha üle, otsustas komisjon, et 3000 eurot saab teisele kohale jäänud Käru simmaniplats uute pinkide paigaldamiseks.

Kokku hääletas Türi valla kaasava eelarve projektide poolt 881 inimest, kellest 39 mitmel korral, mistõttu nende hääled arvesse ei läinud.

Türi valla kaasava eelarve rahvahääletuse tulemused:

1.     Koerte mängu-, treening- ja jalutusväljaku rajamine – 207 häält

2.     Simmaniplats Kärus – 182 häält

3.     Konna maja kontserdihoov – 95 häält

4.     Kabala võrkpalliplats – 88 häält

5.     Mänguväljak Kahala külla – 74 häält

6.     Väätsa rannavõrkpalliväljakute renoveerimine – 58 häält

7.     Madalseiklusrada Väätsale – 46 häält

8.     Pingid tänavate äärde – 36 häält

9.     Akende vahetamine, tualettruumide renoveerimine ja inventari soetamine MTÜ Taikse Külaseltsi majja – 29 häält

 

10.  Kõltsi elurajooni teavitusviitade ja välisvalgustuse väljaehitus – 24 häält

10. parima ettepaneku tutvustus:

 

« Tagasi

Kõltsi elurajooni teavitusviidad ja välisvalgustus

Et sügisel- talvel end mugavamalt ja turvalisemalt tunda, oleks tingimata vajalik ka juurdepääsutee kohendamisele lisaks paigaldada mõnedki tänavavalgustuse punktid. Tänavavalgustus peletab kutsumata külalised nn. pahad eemale, kuna paljud majapidamised on sügis-talve perioodil alalise valveta. Pean silmas esialgu paigaldada  peamise juurdepääsuteele (alates Kõltsi  vkt sissesõidust  kuni Jõekese vkt sissesõiduni) umbes 6 valgustit, millised annaksid mingil määral aimu inimeste elamiskoha olemasolust nimetatud piirkonnas ja aitaks orienteeruda ka neil, kes harva sattuvad hilistel tundidel sellesse asumisse. Seda eriti praegu, et nimetatud teelõik on ilma katteta, porine, auklik. Selle probleemi lahendamisel on ka oluline kohalikule kogukonnale tuntav tugi vallavalitsuse poolt.

Summa 10 000,00.