Väätsa alevik

KEHTESTAMINE Türi Vallavalitsus kehtestas 28.12.2021 korraldusega nr 462 Türi vallas Väätsa alevikus Järveranna kinnisasja detailplaneeringu. Detailplaneeringu ala on Väätsa alevikus...

Väätsa alevikus, Järveranna kinnisasja detailplaneering

KEHTESTAMINE Türi Vallavalitsus kehtestas 28.12.2021 korraldusega nr 462 Türi vallas Väätsa alevikus Järveranna kinnisasja detailplaneeringu. Detailplaneeringu ala on Väätsa alevikus...

Türi linn

« Tagasi

9. Türi linn, Tehnika tn, Kuresoo kanali vahelise ala detailplaneering (krunt Tehnika tn 14 a) OSALISELT MUUDETUD DP KOOSTAMATA

Seletuskiri

Joonised: ehitusõigus, tehnovõrgud

Kehtestamise otsus (29.08.2002)

Muude detailplaneeringu dokumentidega saab tutvuda Türi Valllavalitsuse majandusosakonnas

 

Detailplaneeringuga määratud katastriüksuse piire on muudetud PlanS § 9 lg 10 p 5 alusel naaberkinnisasjade omanike kokkuleppel.

Naaberkinnisasjade vahelise piiri muutmise luba (Türi Vallavalitsuse 19.08.2014 korraldus nr 554, piirimuudatuse skeem)