Türi linn

« Tagasi

6. Türi linna keskosa detailplaneering ja seonduvad detailplaneeringud

Türi linna keskosa detailplaneeringu kehtestamise otsus 26.06.2003 nr 42

Türi linna keskosa detailplaneeringu seletuskiri

Türi linna keskosa detailplaneeringu põhijoonis

 

Türi linnas Viljandi tn 5 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine (muudab kehtetuks Türi linna keskosa detailplaneeringu Viljandi tn 3 ja 5 kruntide osas). Türi Vallavalitsuse 03.04.2007 korraldus nr 334, põhijoonis

Türi linna keskosa detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tallinna tn 8a kinnisasja osas. Türi Vallavolikogu 24.03.2016 otsus nr 12. Väljavõte detailplaneeringu joonisest

Türi Vallavolikogu otsused 25.10.2006 nr 150 ja 29.09.2010 nr 70 "Detailplaneeringu koostamise algatamisest keeldumine" (Paide tn 1 kinnisasja osas)