Jändja küla

« Tagasi

70. Jändja küla, Rae puhkebaasi katastriüksuse osa-ala detailplaneering

Seletuskiri

Põhijoonis

Kehtestamise otsus

Muude detailplaneeringu dokumentidega saab tutvuda Türi Vallavalitsuse majandusosakonnas