Väätsa alevik

« Tagasi

Väätsa alevikus, Järveranna kinnisasja detailplaneering

KEHTESTAMINE

Türi Vallavalitsus kehtestas 28.12.2021 korraldusega nr 462 Türi vallas Väätsa alevikus Järveranna kinnisasja detailplaneeringu. Detailplaneeringu ala on Väätsa alevikus Järveranna kinnisasi (katastritunnus 93701:004:0084, ligikaudu 7306,59 m²). Detailplaneeringu eesmärk on rannahoone rajamiseks hoonestusala ja ehitusõiguse määramine. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

Kehtestatud detailplaneering on tutvumiseks kättesaadav Türi Vallavalitsuses (Hariduse tn 3, Türi linn)  ja  Türi valla veebilehel.

VASTU VÕTMINE

Türi Vallavalitsus võttis 15.11.2021 korraldusega nr 407 vastu Väätsa alevikus asuva Järveranna kinnisasja detailplaneeringu. Detailplaneeringu ala on Väätsa alevikus Järveranna kinnisasi (katastritunnus 93701:004:0084, ligikaudu 7306,59 m²). Detailplaneeringu koostaja on Kobras AS.

 

Detailplaneeringu eesmärk on rannahoone rajamiseks hoonestusala ja ehitusõiguse määramine. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 2. - 16. detsember 2021

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Põhjendatud arvamus tuleb esitada kirjalikult (nõutav on esitaja nimi, kontaktandmed  ja allkiri) Türi Vallavalitsusele aadressil Hariduse tänav 3, Türi 72213 või e-posti teel vallavalitsus@tyri.ee

Seletuskiri

Asukohajoonis

Funktsionaalsed seosed

Olemasolev olukord

Põhijoonis

Vaade edelast

Vaade kagust

Vaade läänest

ALGATAMINE

Türi Vallavalitsus algatas 18.01.2021 korraldusega nr 16 detailplaneeringu koostamise Türi vallas Väätsa alevikus asuvale Järveranna kinnisasjale. Planeeringuala suurus on 7306,59 m². Planeeringuala piirid ja täpsemad detailplaneeringu ülesanded on sätestatud eeltoodud korralduse lisas.

Detailplaneeringu eesmärk on rannahoone rajamiseks hoonestusala ja ehitusõiguse määramine. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

Küsimusi, arvamusi, vastuväiteid või ettepanekuid planeeringu kohta saab esitada kirjalikult Türi Vallavalitsusele postiaadressil Kohtu tänav 2, Türi linn, Türi vald 72213 või e-posti aadressil vallavalitsus@tyri.ee.


Türi linn

Pealkiri
6. Türi linna keskosa detailplaneering ja seonduvad detailplaneeringud
65. Türi linn, Lai tn 10 kinnisasja detailplaneering
95. Türi linn, Tolli tänav 21 kinnisasja detailplaneering
8. Türi linn, Tehnika tn 12a//12b krundi detailplaneering
99. Türi linn, Türi põhikooli ja spordihoone detailplaneering (Türi linn, F.J. Wiedemanni tn 3a)
98. Türi linn, Türi tervisekeskuse detailplaneering (Viljandi tn 26 ja 28 katastriüksused)
12. Türi linn, Allika tänava ja Pärnu jõe vahelise maa-ala detailplaneering (krundid Allika tn 4b, 4c, 4d, 4e)
2. Türi linn, Pika tänava ja raudteetammi vahelise maa-ala detailplaneering (krundid Pikk tn 7, 7a, 7b, 7c)
7. Türi linn, Paide tn 22, 24, 26 ja Kohtu tn 1 kruntide detailplaneering
9. Türi linn, Tehnika tn, Kuresoo kanali vahelise ala detailplaneering (krunt Tehnika tn 14 a) OSALISELT MUUDETUD DP KOOSTAMATA
10. Türi linn, Viljandi tn 13b, 13, 13c ja 15 piireneva ala detailplaneering (krunt Viljandi tn 13a)
13. Türi linn, Ristiku tn 3, Heina tn 6 ja Ristiku tänavaga piirneva maa-ala detailplaneering (Ristiku tn 5)
15. Türi linn, Kalevi tn 9a, 9b, 9c ja 11 ning Tehnika tn 9a kruntide detailplaneering (nim ka Liiva tänava pikenduse detailplaneering) OSALISELT KEHTETU
14. Türi linn, Viljandi tn 60 krundi detailplaneering (hõlmab osaliselt Kastani tn 1, 3, 5 krunte)
17. Türi linn, Väike-Pärnu tn 16 krundi detailplaneering
19. Türi linn, Vabriku tn 1 krundi detailplaneering
20. Türi linn, Viljandi tänava äärse ala detailplaneering (Viljandi tn 17b, Türi jäätmejaam)
21. Türi linn, Männiku tn 15 krundi ja piirneva ala detailplaneering
22. Türi linn, Koidula tn 27b krundi detailplaneering
24. Türi linn, Kaare tn 33b krundi detailplaneering
Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta20
of 4