kodutoetuse määramine

(1) Kodutoetus määratakse 10 tööpäeva jooksul avalduse esitamisest arvates. 

(2) Otsuse toetuse määramiseks teeb  Türi Vallavalitsus.

(3) Otsus kodutoetuse maksmise kohta saadetakse taotlejale taotleja poolt määratud viisil 3 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.