Konkursi „Aasta küla“ korraldamine ning konkursi võitja tunnustamine

 Aunimetus määratakse Türi valla külale, mille elanikud on konkursiaastal väljapaistvalt tegutsenud küla arendamisel ja külaelu edendamisel. Aunimetuse määramisel arvestatakse külakogukonna positiivset arengut ja omavahelist koostööd, küla heakorda ning külaelanike aktiivsust kultuuri- ja spordiürituste organiseerimisel, üritustel osalemisel ning oma küla tutvustamisel.

Ettepanekuid aunimetuse määramiseks võivad teha kõik isikud (füüsilised ja juriidilised), asutused ja ühendused.
Ettepanek esitatakse Türi Vallavalitsusele kui ametiasutusele kahe nädala jooksul pärast konkursi väljakuulutamist.

Konkursi „Aasta küla" võitja ja aunimetuse määramise otsustab Türi Vallavalitsus korraldusega.
Aunimetuse määramine tuleb otsustada hiljemalt iga aasta 21. veebruariks.
Konkursi „Aasta küla" võitjale määratakse Türi valla eelarvest rahaline preemia 500 eurot ja lisaks tunnustatakse konkursi võitjat üheks aastaks rändauhinnaga Küla Valgus.

 

Alus: Konkursi „Aasta küla" korraldamise ning konkursi võitja tunnustamise ning võitjale preemia maksmise kord

Info:
Eva Seera
terviseedenduse spetsialist
Eva.Seera@tyri.ee
5884 8780
(II korrus)

Konkursi võitjad

« Tagasi

Aasta küla 2011- KABALA

Kabala küla on tugeva ajaloolise taustaga küla, kus tegutsevad mitmed valla hallatavad asutused ja ka erafirmad. Küla traditsioone aitab elus hoida nende asutuste koostöö, kuid vähem tähtis pole ka külaelanike aktiivne kaasalöömine.
Traditsiooniliste ühisüritustena korraldatakse igal aastal Kabala laulupidu, mälumängu, suvepidu ja perespordipäevi, üheskoos tähistatakse jaanipäeva, jõuluid ja aastavahetust. Türi valla sünnipäeva puhul korraldatakse sügiseti lausa tervet valda hõlmavat perespordipäeva.
Alates 2011. a võetaks osa erinevatest maakondlikest konkurssidest. Väga suurt tähelepanu pööratakse tervise edendamisse ning mitmed ühistegevused on seotud just sportlikku laadi ühisüritustega.
2011. aasta tõi aktiivsele külaelanikule maakondlikul konkursil „Lihtne külatoit" auhinnalise esimese koha.